Domen - Tomma burar

1
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
meddelad i
Västerås
Mål nr: B 4883-15
PARTER (Antal tilltalade: 6)
Tilltalad
SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946
Knutsgatan 13 B Lgh 1304
722 14 Västerås
Ombud och försvarare:
Advokat Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
Åklagare
Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås
1.
2.
Målsägande
Sören Johansson
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
Elisabeth Söderström
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-08-03 -- 2015-08-14 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 50 å 50 kr
Postadress
Box 40
721 04 Västerås
Besöksadress
Sigurdsgatan 22
Telefon
Telefax
021-310 400
021-12 44 32
E-post: [email protected]
www.vastmanlandstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:30
2
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
Mål nr: B 4883-15
Skadestånd
1. Sara Andersson ska solidariskt med Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin
Winroth utge skadestånd till Sören Johansson med 19 603 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker.
2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Tomas Fridh tillerkänns ersättning av allmänna medel med 29 931 kr. Av beloppet avser
21 167 kr arbete, 1 215 kr tidsspillan, 1 563 kr utlägg och 5 986 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
3
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
meddelad i
Västerås
Tilltalad
Ivar RAMIN Winroth, 19880805-8559
Jägaregatan 10 B Lgh 1102
417 01 Göteborg
Ombud och försvarare:
Advokat Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
Åklagare
Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås
1.
2.
Målsägande
Sören Johansson
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
Elisabeth Söderström
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-08-03 -- 2015-08-14 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 50 å 50 kr
Mål nr: B 4883-15
4
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
Mål nr: B 4883-15
Skadestånd
1. Ramin Winroth ska solidariskt med Sara Andersson, Johanna Eriksson och Robin
Jonsson utge skadestånd till Sören Johansson med 19 603 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker.
2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
5
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
meddelad i
Västerås
Mål nr: B 4883-15
Tilltalad
Boo STAFFAN Andersson, 19810430-7056
Hammarbacksvägen 26 C Lgh 1001
724 67 Västerås
Försvarare:
Advokat Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
Åklagare
Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-08-14
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 å 50 kr
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
6
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
meddelad i
Västerås
Tilltalad
JOHANNA Elisabeth Eriksson, 19900430-0480
Vågens Gata 458 Lgh 1002
136 61 Brandbergen
Ombud och försvarare:
Advokat Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
Åklagare
Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås
1.
2.
Målsägande
Sören Johansson
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
Elisabeth Söderström
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-08-03 -- 2015-08-14 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 50 å 50 kr
Mål nr: B 4883-15
7
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
Mål nr: B 4883-15
Skadestånd
1. Johanna Eriksson ska solidariskt med Sara Andersson, Robin Jonsson och Ramin
Winroth utge skadestånd till Sören Johansson med 19 603 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker.
2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
8
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
meddelad i
Västerås
Tilltalad
Karl ROBIN Jonsson, 19901107-3872
Backsippsgatan 11 A Lgh 1202
722 24 Västerås
Ombud och försvarare:
Advokat Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
Åklagare
Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås
1.
2.
Målsägande
Sören Johansson
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
Elisabeth Söderström
Persbo Gård
Sevalla Persbo 1
733 98 Ransta
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-08-03 -- 2015-08-04
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 å 50 kr
Mål nr: B 4883-15
9
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
Mål nr: B 4883-15
Skadestånd
1. Robin Jonsson ska solidariskt med Sara Andersson, Johanna Eriksson, och Ramin
Winroth utge skadestånd till Sören Johansson med 19 603 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker.
2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
10
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
DOM
2016-01-29
meddelad i
Västerås
Mål nr: B 4883-15
Tilltalad
MARTIN Lennart Smedjeback, 19730627-4296
Skorpionens Gata 530 Lgh 1202
136 61 Brandbergen
Åklagare
Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-08-14
Påföljd m.m.
Fängelse 1 månad
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
___________________________________
11
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat enligt domsbilagorna 1-2.
I målet är sex personer åtalade. Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson
och Ramin Winroth är åtalade för gärningen den 3-4 augusti 2015 (domsbilaga 1).
Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och
Ramin Winroth är åtalade för gärningen den 14 augusti 2015 (domsbilaga 2).
Sören Johansson har, i anslutning till domsbilaga 1, yrkat att Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth solidariskt ska förpliktas utge
skadestånd till honom med 28 453 kr, varav 7 016 kr avser provtagning, 1 750 kr
hjälp vid provtagning, 8 600 kr dörrbyte, 2 100 kr kontorstid och 3 987 kr för nya
smågrisar samt 5 000 kr avseende kränkning, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från
den 4 augusti 2015 till dess betalning sker.
Elisabeth Söderström har, i anslutning till domsbilaga 1, yrkat att Sara Andersson,
Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth solidariskt ska förpliktas utge
skadestånd till henne med 5 000 kr, avseende kränkning, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. Elisabeth Söderström har
som grund för yrkandet angivit att även hon blivit kränkt genom den gärning de
tilltalade är åtalade för.
Samtliga tilltalade har angivit samma inställning till gärningarna enligt följande. De
har bestritt ansvar för brott och anfört att de saknat stölduppsåt eftersom djur inte
har något ekonomiskt värde. De har hjälpt griskultingarna och hönsen därifrån. De
har på sätt som åklagaren påstått tagit sig in i ladugård och stall men handlat utifrån
ett moraliskt tvång som är att jämställa med nöd. De har också förklarat att gårdarna
var slumpvis utvalda och att aktionen inte var riktad mot bönderna.
12
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth har bestritt
Sören Johanssons och Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkanden och endast vitsordat Sören Johanssons yrkande om 8 600 kr avseende dörrbyte och 7 016 kr för
provtagning.
DOMSKÄL
SKULD
Domsbilaga 1 (Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth)
Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av domsbilagan. Sören Johansson och Elisabeth Söderström har, på egen begäran, hörts med anledning av deras
skadeståndsyrkanden. De tilltalade har hörts över åtalet och även åberopat en film
där de dokumenterat hela händelseförloppet.
Av utredningen har framkommit bl.a. följande.
På morgonen upptäckte en av Sören Johanssons anställda att ladugårdsdörren var
uppbruten och stängd med silvertejp. Det visade sig att två stycken grisar saknades.
När Sören Johansson ringde och gjorde en polisanmälan uppgav polisen att saken
redan var polisanmäld. På platsen lämnades bl.a. ett brev som var undertecknat av
medlemmarna i aktionsgruppen Tomma Burar.
Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth har alla uppriktigt och utan tvekan berättat om sin egen inblandning i aktionen. Utifrån de tilltalades egna uppgifter och åberopad film framkommer att de bröt upp ladugårdsdörren, att Johanna Eriksson och Ramin Winroth tog med sig varsin gris, att Robin
Jonsson fotograferade och att Sara Johansson stod utanför i syfte att avbryta aktion-
13
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
en om någon kom. Sara Johansson har berättat att hon var fullt medveten om vad
som hände inne i ladugården. De har inte velat berätta vad någon annan gjorde men
berättat att de tillsammans förberedde aktionen noga. Under förberedelsen tog de
kontakt med olika experter för att djuren inte skulle fara illa och de var noga med
skyddskläder. De har också berättat att de valt ut det nya hemmet med omsorg och
att de räddat grisarna från döden och att djuren nu ska få leva sina liv för sin egen
skull.
Sören Johansson och Elisabeth Söderström har berättat att de mått dåligt och varit
ledsna över det inträffade. De har oroat sig över grisarna. Grisarna var i en känslig
period eftersom de precis skilts från sin mamma. De har också funderat över om
grisarna blivit vaccinerade. Sören Johansson har vidare berättat att det yrkade beloppet för grisarna är enligt prislista samt att yrkandena för hjälp vid provtagning
och kontorstid avser det extra arbete som han och hans anställda utfört. Enligt Sören
Johansson har han inte tagit ut mindre i lön på grund av händelsen.
Se tingsrättens bedömning nedan.
Domsbilaga 2 (Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin
Smedjeback och Ramin Winroth)
Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av domsbilagan. De tilltalade
har hörts över åtalet och även åberopat en film där de dokumenterat hela händelseförloppet.
Av utredningen har framkommit bl.a. följande.
Mikael Gilbertsson har berättat att han hittade en burk med kakor vid hönsstallet
och en lapp där det stod att några hade tagit hönor. Gilbertsson har berättat att det i
den här gruppen fanns 3 000 djur men att han inte räknat hönorna efter händelsen.
14
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
Dörren som de gick in genom var inte låst. Gilbertsson har framhållit att han självklart varit bekymrad över det inträffade eftersom de har mycket stränga hygienregler som gäller för verksamheten för att skydda djuren.
På samma sätt som beträffande den första händelsen har Staffan Andersson, Sara
Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth uppriktigt
och utan tvekan berättat om sin egen inblandning i aktionen. Utifrån de tilltalades
egna uppgifter och filmen framkommer att de gick in genom en olåst dörr, att Johanna Eriksson och Martin Smedjeback hämtade hönorna, att de tog med sig åtta
stycken hönor, att Ramin Winroth filmade och hjälpte till med skyddskläder, att
Sara Andersson stod utanför och vaktade samt att Staffan Andersson fotograferade.
De har inte velat berätta vad någon annan gjorde men berättat att de på samma sätt
som inför det första tillfället tillsammans förberedde aktionen noga.
___
Tingsrätten gör följande bedömning såvitt avser båda åtalen.
Aktionsgruppen Tomma Burar bildades knappt ett år före händelserna i augusti.
Gruppen bildades för att agera samhällsbildande i syfte att genomföra öppna djurfritagningar och uppmärksamma djurrättsfrågor. Aktionerna planerades noggrant och
tingsrätten har ingen anledning att ifrågasätta att de tilltalade agerat utifrån deras
personliga övertygelse att tillvarata djurens rätt. De tilltalade har varit öppna med
sitt handlande. De har på gårdarna lämnat brev till bönderna, underskrivna med
medlemmarnas namn, och även ringt till polisen.
I målet är klarlagt att Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin
Jonsson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth agerat tillsammans och i samförstånd på det sätt som åklagaren påstått beträffande respektive gärning. När det gäller händelsen den 3-4 augusti 2015 är det således visat att Sara Andersson, Johanna
15
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth genom inbrott berett sig tillträde till
ladugården och med vett och vilja tagit med sig två griskultingar, till ett inte obetydligt värde, tillhörande Sören Johansson. När det gäller händelsen den 14 augusti
2015 är det visat att Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin
Smedjeback och Ramin Winroth berett sig tillträde till hönsstallet och med vett och
vilja tagit med sig åtta höns, till ett okänt värde, tillhörande Stjernsunds Produktion
Aktiebolag. Även om det kan tyckas strida mot normalt språkbruk är djur lös egendom och kan vara objekt för stöld (se Berggren m.fl., kommentaren till 8 kap. 1 §
brottsbalken, version den 1 juli 2015, Zeteo). De tilltalade har också tagit djuren
från dess ägare med avsikt att föra iväg dem och ge dem till någon, oklart vem, varför erforderligt uppsåt föreligger.
Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson, Martin
Smedjeback och Ramin Winroth har invänt att de handlat utifrån ett moraliskt tvång
som är att likställa med nöd. De har agerat dels i syfte att rädda djuren från döden
och för att låta dem leva för sin egen skull, dels i det politiska syftet att väcka opinion. Bestämmelserna om ansvarfrihet på grund av nödvärn och nöd tar sikte på situationer när en brottslig gärning bör vara straffri därför att den är nödvändig för att
skydda eller rädda något skyddsvärt intresse. Enligt 24 kap. 4 § brottsbalken utgör
en gärning som någon begår i nöd brott endast om gärningen med hänsyn till farans
beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger, enligt bestämmelsens andra stycke, när fara hotar liv, hälsa,
egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Utgångspunkten är att straffrihetsreglerna om nöd tar sikte på undantagssituationer och ska tilllämpas restriktivt. Nödbestämmelsen förutsätter också en akut nödsituation och kan
inte åberopas för att avvärja framtida faresituationer (se NJA 2004 s. 786). Av Sören Johanssons och Mikael Gilbertssons uppgifter framkommer att griskultingarna
var livdjur och skulle bli modersuggor åt nya griskultingar samt att hönsen skulle
vara på lantgården i 75 veckor. Det har inte framkommit att lantbrukarnas djurhållning på något sätt stred mot de djurskyddsbestämmelser som finns om hur djur ska
16
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
hållas och skötas. Eftersom det inte förelåg något nödläge är bestämmelsen om nöd
inte tillämpbar. De tilltalade kan därför inte på grund av nöd gå fria från ansvar.
Gärningarna är att bedöma som stöld.
Av det anförda följer att Sara Andersson, Johanna Eriksson och Ramin Winroth
döms för stöld i två fall. Staffan Andersson, Robin Jonsson och Martin Smedjeback
döms för stöld i ett fall.
PÅFÖLJD
Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin
Winroth
De tilltalade är över 21 år och endast Staffan Andersson förekommer i belastningsregistret, såvitt avser en trafiköverträdelse. De studerar på högskola eller universitet
och lever under välordnade förhållanden. Det har tydligt framgått att de begått brotten i övertygelse om att tillvarata djurens rätt. Olika frivårdsmyndigheter har bedömt risken för återfall på olikartade sätt.
Sara Andersson, Johanna Eriksson och Ramin Winroth fälls till ansvar för stöld i
två fall. Staffan Andersson och Robin Jonsson för stöld i ett fall. Eftersom de, med
undantag för Staffan Andersson, är ostraffade anser tingsrätten att påföljden kan
stanna vid villkorlig dom och böter. Antalet böter kan sättas lågt utifrån gärningarnas samlade straffvärde för var och en av de tilltalade samt med beaktande av att de
frivilligt angivit sig (se NJA 1982 s. 621 och 29 kap. 5 § första stycket femte punkten brottsbalken).
17
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
Martin Smedjeback
Martin Smedjeback förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Smedjeback dömdes senast den 14 oktober 2013 av Södertörns tingsrätt för olaga intrång
till penningböter. Dessförinnan dömdes Smedjeback den 30 januari 2013 av Luleå
tingsrätt för skadegörelse och olaga intrång till fängelse 14 dagar. Martin Smedjeback lever under ordnade sociala förhållanden. Smedjebacks kriminalitet är kopplad
till hans politiska övertygelse och frivården har bedömt risken för återfall i brott
som hög. Smedjeback har framhållit att han föredrar frihetsberövande påföljder
framför frivårdspåföljder, varför frivården framhållit att det saknas förutsättningar
för någon frivårdspåföljd.
Martin Smedjeback fälls till ansvar för stöld i ett fall. Gärningens straffvärde uppgår
till en månads fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga.
Vid straffmätningen beaktas i försvårande riktning att Smedjeback tidigare gjort sig
skyldig till brott av likartat slag (se NJA 1982 s. 621) och i mildrande riktning att
Smedjeback frivilligt angivit sig. Påföljden bestäms till en månads fängelse.
SKADESTÅND
Eftersom Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth
fälls till ansvar för stöld (domsbilaga 1) ska de utge skadestånd till målsäganden
Sören Johansson. De yrkade beloppen om 8 600 kr avseende dörrbyte och 7 016 kr
för provtagning är vitsordade och ska bifallas. Därtill ska Sören Johanssons yrkande
om 3 987 kr för nya smågrisar, enligt prislista, bifallas. Tingsrätten anser inte att
Sören Johansson visat ytterligare kostnader vid provtagningen än det belopp som
vitsordats. Sören Johanssons yrkande om ersättning för egen kontorstid kan inte
heller bifallas eftersom det inte framkommit att han skulle ha erhållit en högre lön
för det fall skadan inte inträffat. Av Sören Johansson yrkad ränta följer av lag.
18
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
Sören Johansson och Elisabeth Söderström har därtill yrkat skadestånd avseende
kränkning. Som framgår ovan har de beskrivit hur ledsna det blev över det inträffade samt den oro de kände för djuren. Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen följer att den
som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot
dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär
(s.k. kränkningsersättning). Utmärkande för de brott som grundar rätt till sådan ersättning är att de innefattar ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet,
närmast dennes privatliv och människovärde. Brottsliga angrepp på personers egendom, exempelvis stöld, anses som huvudregel inte i sig grunda rätt till kränkningsersättning. Inbrottsstöld kan ge rätt till kränkningsersättning om omständigheterna
varit sådana att gärningen innefattat en särskild förgripelse på den drabbades frid
och privatliv. Tingsrätten anser inte att det förelegat sådana försvårande omständigheter att gärningen ger Sören Johansson och Elisabeth Söderström rätt till ersättning
för kränkning. Skadeståndsyrkandena ska därför inte bifallas i den delen.
Sammantaget ska Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin
Winroth solidariskt till Sören Johansson utge 19 603 kr jämte ränta. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas.
ÖVRIGA FRÅGOR
De tilltalade ska enligt lag betala en avgift till brottsofferfonden.
Vad försvararen har yrkat i ersättning får anses skäligt. Kostnaden ska med hänsyn
till de tilltalades ekonomiska förhållanden stanna på staten.
19
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2016-01-29
B 4883-15
E 16
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 19
februari 2016.
På tingsrättens vägnar
Magdalena Sivall
Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Västerås
Extra åklagare Nils Hallonsten
2015-10-28
1(2)
5
AM-143546-15
504A-19
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
Västmanlands tingsrätt
INKOM: 2015-10-28
MÅLNR: B 4883-15
AKTBIL: 5
Stämningsansökan
AM-143546-15-1
Åklagare
Extra åklagare Nils Hallonsten
Tilltalade
Karl Robin Jonsson (19901107-3872)
Johanna Elisabeth Eriksson (19900430-0480)
Ivar Ramin Winroth (19880805-8559)
Sara Johanna Justina Andersson (19870323-6946)
Punkt 1
1.1
STÖLD (Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin
Jonsson och Ramin Winroth) (5000-K968397-15)
Robin Jonsson, Ramin Winroth, Sara Andersson och Johanna Eriksson har
tillsammans och i samförstånd olovligen genom inbrott berett sig tillträde till
ladugård och olovligen tagit två griskultingar värda cirka 5 000 kr som tillhörde
Sören Johansson. Det hände mellan den 3 augusti 2015 och den 4 augusti 2015 på
Persbo gård, Sevalla Persbo, Ransta, Västerås stad. Tillgreppet innebar skada.
Sara Andersson, Robin Jonsson, Johanna Eriksson och Ramin Winroth begick
gärningen med uppsåt att stjäla.
Lagrum: 8 kap 1 § brottsbalken
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 21
72103 VÄSTERÅS
Mäster Ahls gata 8, plan E
010-562 50 00
[email protected]
Telefax
Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Västerås
Extra åklagare Nils Hallonsten
1.2
2015-10-28
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
2(2)
5
AM-143546-15
504A-19
Målsäganden
Sören Johansson
Åklagaren för ej talan
1.3
Muntlig bevisning
1.3.1
Förhör med målsäganden Sören Johansson angående händelseförloppet till
styrkande av av stölden och uppkommen skada.
2
Muntlig bevisning
2.1
Förhör med den tilltalade Sara Andersson som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
2.2
Förhör med den tilltalade Johanna Eriksson som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
2.3
Förhör med den tilltalade Robin Jonsson som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
2.4
Förhör med den tilltalade Ramin Winroth som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 tim.
Följande personalia bör inhämtas: personutredningar.
Information: Ytterligare beslut i åtalsfråga kan förväntas inom kort.
Bilaga 2
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Västerås
Extra åklagare Nils Hallonsten
2015-12-08
1(3)
20
AM-143546-15
504A-19
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E 16
Västmanlands tingsrätt
B 4883-15
INKOM: 2015-12-08
MÅLNR: B 4883-15
AKTBIL: 32
Stämningsansökan
AM-143546-15-5
Åklagare
Extra åklagare Nils Hallonsten
Tilltalade
Johanna Elisabeth Eriksson (19900430-0480)
Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår
Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma..
Ivar Ramin Winroth (19880805-8559)
Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår
Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma.
Sara Johanna Justina Andersson (19870323-6946)
Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår
Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma.
Boo Staffan Andersson (19810430-7056)
Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår
Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma.
Martin Lennart Smedjeback (19730627-4296)
Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas inte.
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 21
72103 VÄSTERÅS
Mäster Ahls gata 8, plan E
010-562 50 00
[email protected]
Telefax
Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Västerås
Extra åklagare Nils Hallonsten
2015-12-08
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
2(3)
20
AM-143546-15
504A-19
Punkt 1
1.1
STÖLD (Sara Andersson, Staffan Andersson,
Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin
Winroth) (5000-K1022728-15)
Ramin Winroth, Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson och Martin
Smedjeback har tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillträde till
hönsstall och tagit och tillägnat sig åtta höns som tillhörde Stjernsunds Produktion
Aktiebolag. Det hände den 14 augusti 2015 på Stjernsunds gård, Stjärnsund,
Askersund, Askersunds kommun. Tillgreppet innebar skada.
Johanna Eriksson, Staffan Andersson, Ramin Winroth, Sara Andersson och Martin
Smedjeback begick gärningen med uppsåt att stjäla.
Lagrum: 8 kap 1 § brottsbalken
1.2
Målsäganden
Stjernsunds Produktion Aktiebolag (16556081-1670)
Åklagaren för ej talan
Mikael Gilbertsson
Åklagaren för ej talan
1.3
Muntlig bevisning
1.3.1
Förhör med den tilltalade Sara Andersson som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
1.3.2
Förhör med den tilltalade Staffan Andersson som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
1.3.3
Förhör med den tilltalade Johanna Eriksson som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
1.3.4
Förhör med den tilltalade Martin Smedjeback som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
1.3.5
Förhör med den tilltalade Ramin Winroth som vidgår händelseförloppet men
förnekar brott.
1.3.6
Förhör med målsäganden Mikael Gilbertsson angående tillgreppet till styrkande
av tillvägagångssätt och skada.
Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Västerås
Extra åklagare Nils Hallonsten
2015-12-08
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
2
Bevisning
2.1
Bild med text ( sid. 7) från Tomma Burars hemsida till styrkande av brottet.
2.2
Meddelande (sid.8) som de tilltalade lämnade efter sig på brottsplatsen, till
styrkande av brottet.
2.3
Bilder från brottsplatsen( sid. 22-25) till visande av var ingång, skett och var
hönsen tagits.
3(3)
20
AM-143546-15
504A-19
Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: personutredningar.
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: cirlka 2 tim tillsammans med tidigare
instämt mål.
Hinder synes inte föreligga att förordna samma försvarare för samtliga tilltalade.
Bilaga 3
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
www.domstol.se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www.domstol.se