Info och anmälan

2016
2016-01-27
1
Välkommen till Lotusklubbens två bandagar 2016 där MG klubben är
inbjuden!
I år arrangerar LCCS (Lotusklubben) två bandagar på två banor som passar våra bilar bra. Ring
Knutstorp den 6 maj och Kinnekulle Ring den 12 aug. Ring Knutstorp på våren är en mångårig
tradition som brukar innebära fulla körgrupper. Förra året var det premiär för Lotusklubben på
Kinnekulle Ring och det var mycket uppskattat, så det upprepas även i år. Här vvill
ill LCCS erhålla fler
deltagare genom att erbjuda fler lugna körpass för de som ej kört på bana tidigare. Detta är en ny
satsning, vilken genomförs i samarbete med MG klubben.
Generellt för båda bandagarna:
Vi kör en heldag på banan och det finns möjlighe
möjligheter
ter att få hjälp med körteknik och spårval av
Lotusklubbens erfarna instruktörer. Det är ingen tävling utan kan ses som en möjlighet att köra på
en fin kurvig asfaltsväg utan mötande fordon i egen hastighet med ett begränsat antal bilar. När man
fått in den
n grundläggande tekniken så finns det på em. ev. möjlighet att köra med passagerare i bilen.
För att få ut så mycket som möjligt av dagen så delas deltagarna in i fyra grupper:
A. Rutinerade förare och ev. oregistrerade bilar. Max 25 bilar.
B. Vana förare som kört på bana några gånger tidigare. Max 25 bilar.
C. Förare som vill lära sig bankörning i ett måttligt tempo. Max 20 bilar.
D. Förare som vill prova sin bil på bana i ett lugnare tempo. Max 20 bilar.
I grupp A-C
C gäller krav på minst trepunktsbälte och
och störtbåge i öppna bilar och i bilar utan bärande
takkonstruktion. I grupp D finns inga krav på detta. Vanliga trafikregler gäller (omkörning sker till
vänster, tecken vid omkörningar etc.) och gruppen är tänkt att passa bl.a. äldre sportbilar. I samtlig
samtliga
grupper gäller krav på hjälm och heltäckande klädsel inklusive handskar (även för ev. passagerare).
Arrangören har försäkring mot skador på ”tredje man”, men varje förare ska ha en förarförsäkring
via Svenska Motoralliansen SMA, vilken kan lösas på bana
banan för 100:-.. Bilens vagnskadeförsäkring
samt övriga delar såsom ex. trafik, brand, glas etc. gäller oftast inte vid körning på bana, men vissa
bolag godkänner viss ”träningskörning”. Kontakta ditt försäkringsbolag.
Speciellt för Ring Knutstorp fredag 6 ma
maj:
Anmälan ska göras senast den 1 april på formulär som kan hämtas på Lotusklubbens hemsida,
hemsida
under ”inbjudan” på www.lccs.nu.
Medlemmar i LCCS har förtur till platserna fram till dess (1 april) - gäller spec. grupp A-C,
A
men
sedan fyller Lotusklubben på med anmälningar från MG klubben.
Anmälningssekretariatet (vid banan) öppnar kl 07.30, obligatoriskt förarsammanträde kl 08.30 och
sedan är det körning hela dagen i sex stycken 20 min. pass för grupp A
A-C
C mellan kl 09.00-16.00.
För grupperna A-C
C är platserna begränsade för vår klubb i år enl. ovan.
Grupp D har instruktion kl 11.00 och ett 20 min. körpass kl 12.00. Se fullständigt tidsschema på
www.lccs.nu.
Kostnad för grupp A-C 1200:- (plus ev. försäkring), grupp D 200:
200:- (plus ev. försäkring).
Speciellt för Kinnekulle Ring fredag 12 augusti:
Anmälan ska göras senast den 5 juli på formulär som kan hämtas på LCCS hemsida
hemsida,
under ”inbjudan” på www.lccs.nu.
2016
2016-01-27
2
Medlemmar i LCCS har förtur till platserna fram till dess (5 juli) – gäller spec. grupp A
A-C, men
sedan fyller Lotusklubben på med anmälningar från MG klubben.
Anmälningssekretariatet (vid banan) öppnar kl 08.00, obligatoriskt förarsammanträde kl 09.00, och
sedan är det körning hela dagen i sex stycken 20 min. pass för grupp A-C
A C mellan kl 09.30
09.30-16.10.
Grupp D har instruktion kl 12.30 och tre 20 min pass kl 13.30-16.30.
13.30 16.30. Fullständigt tidsschema på
www.lccs.nu.
500:- (plus ev. försäkring).
Kostnad för grupp A-C 1000:- (plus ev. försäkring), grupp D 500:
Besiktningsprotokoll:
På LCCS hemsida, se ”inbjudan”, hämtar du ett besiktningsprotokoll som du skriver ut och fyller i.
Protokollet lämnar du till anmälningssekretaria
anmälningssekretariatet
tet vid ankomst till banan. (Besiktningsprotokollet
avser bilens skick och är lätt att fylla i.)
Allmänt:
OBS! Lotusklubben blir färdig med sin hemsida första eller andra veckan i februari. Därefter kan du
anmäla dig.
Har du ingen dator så kan du vända dig till någon av MG Motorsports regionansvariga (se nedan),
beroende på var du bor, så får du hjälp med blanketterna av ”din” regionansvarige.
Har du tips eller andra frågor som berör MG Motorsport är du också mycket välkommen.
Jan-Erik Ohlsson (För dig som bor i Norrland/Stockholm Mälardalen/Södermanland)
tel: 0243-79 14 30 mob: 070-4923411
4923411 mail: [email protected]
Björn Kihlman (För dig som bor i Småland/Östergötland/Gotland)
tel: 0480-47 71 40 mob: 0730-527140
527140 mail: [email protected]
Tommy Hadrys (För dig som bor i Skåne/Blekinge/Halland)
tel: 0411-55 11 30 mob: 076-9473360
9473360 mail: [email protected]
Ulf Edström (För dig som bor i Göteborg/Bohuslän/Västergötland/Värmland/Närke)
tel: 031-49 14 50 mob: 070-7946634
7946634 mail: [email protected]
British Motor Meet:
På lördag 13 augusti arrangeras British Motor Meet vid Karlsborgs fästning med
säckpipor,
äckpipor, engelsk mat och dryck mm. Det ligger bara 8-99 mil från Kinnekulle Ring,
och kan vara en trevlig kombination i helgen. Se www.britishmotormeet.se (där du
även kan få tips om bl.a. boende osv.) Se även under MG Klubbens hemsida
hemsida:
evenemang, Big Lakes Centre.
Viktigt att veta:
På alla banor i Sverige gäller max bullernivå 95 dB, mätt vid fullgasacceleration 10 m från bilen.
Bilar
ilar som inte uppfyller kravet kommer att tas av banan för åtgärd.
Allmänna körregler samt mer detaljerade krav på bil och personlig klädsel finns som bilaga på
LCCS hemsida www.lccs.nu.. Ev. frågor i ämnet kan ställas per
p mail till: [email protected] samt
till [email protected]
Beträffande Kinnekulle Ring: Se (förutom ovan info på hemsidan) även MG Motorsports
kommande annonser
nonser i Bulletinen nr 2 och 3.
För British Motor Meet: Se hemsidan under Big Lakes Centre och kommande annonser (också
under Big Lakes Centre) i Bulletinen nr 1 och 2.
Välkomna till två trevliga MG aktiviteter!
MG Motorsport
Jan-Erik Ohlsson, Björn Kihlman