Kallelse till VBF årsmöte lördagen den 5 Mars 2016 Plats: Tid

Kallelse till VBF årsmöte lördagen den 5 Mars 2016
Plats:
Tid klockan 11.30
Lunch serveras då. Fika serveras under dagen.
Alla handlingar kommer att finnas på VBF hemsida
den 5 Februari.
www.Vasterbottensbatforbund.se
Deltagaranmälan till årsmötet göres på VBF hemsida senast den 1 Mars