Isens smältentalpitet

Isens smältentalpitet
UPPGIFT
Du skall bestämma hur mycket energi per kg is som behövs
för att smälta is till vatten.
UTRUSTNING
Termometer
Glasbägare
4-5 st nollgradiga iskuber.
© Gleerups Utbildning AB
Detta material ingår som en del i Impuls Lärarmaterial
Materialet får skrivas ut, kopieras och användas under giltlig licenstid.
Isens smältentalpitet
UTFÖRANDE
Torka av smältvattnet från de nollgradiga isbitarna. Häll en uppvägd mängd
rumstempererat vatten m v (300 gram) i bägaren. Bestäm begynnelsetemperaturen
T 0 . Väg de torra isbitarna och notera massan m is. Lägg ned isen och rör om i
bägaren. Avläs temperaturen T 1 då all isen smält.
RESULTAT
Beräkna det rumstempererade vattnets avgivna värme E1. Den smältande isen och
smältvattnet tar upp den avgivna värmeenergin. Beräkna smältvattnets upptagna
energi E2.
Isen smältentalpi cs beräknar du som energidifferensen E1 – E2 dividerat med isens
massa m is.
ATT FUNDERA ÖVER
Varför bör du torka av iskuberna innan du väger dem
och lägger dem i det våta vattnet?
Varför skall isen svettas och vara nollgradig?
Vilken betydelse har bägaren för dina mätresultat?
Vad händer med avståndet mellan molekylerna då isen smälter?
© Gleerups Utbildning AB
Detta material ingår som en del i Impuls Lärarmaterial
Materialet får skrivas ut, kopieras och användas under giltlig licenstid.