här

Material
Caldie
Carmo
Fermo
Sleipner
Rigor
UHB11
Holdax
Impax
Formax
Toolox 33
Toolox 44
C45E
Segjärn 0727
Segjärn 0737
Segjärn 0741
2541
Hårdhet HV 0,3
800
850
750
800
700
700
750
750
450
700
800
700
700
750
800
750