X-Pokers Budget 2016

X-Pokers Budget 2016
Transaktion
Årsavgifter
IN
1 900
Pokerrelaterade inköp
Livespel Årsmöte
UT
1 000
0
500
1 000
1 000
45 000
47 000
Livespel Orresta (september)
4 350
4 350
Livespel November
2 000
2 000
Livespel mars/april
Livespel Åland
Webhotell
763
Domän X-Pokers
280
Totalt
Budgeterat resultat
54 250
56 893
-2 643