Kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 januari 2016
Kompletterande handlingar till följande ärenden:
12
Riktlinjer för köksstrukturen - MBL protokoll
19
Interpellationssvar från ordförande i Växjöbostäder AB Per Schöldberg
(C) till Örjan Mossberg (V) om Bobutiken och Växjöbostäder
Valärenden
Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden – Margareta FreijdMerbom (M)
Tillfällig avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
– Lena Wibroe (M)
Förslag på tillägg till dagordning
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Hossein Pishdar (V)