DIPHOTERINE® First aid in case of chemical splashes

www.medicalcare.se
SNABBFAKTA
QUICK FACTS
För behandling vid kemiska
olyckor med Fluorvätesyra.
For treatment of chemical
splashes with Hydrofluoric acid.
CE märkt medicinteknisk
produkt.
CE marked Medical
Device
Godkänd ersättare till fasta
ögon- och nödduschar enligt
EN15154-3/4.
Oskadliggör snabbt både den
frätande syran och den toxiska
fluoridjonen.
Kan användas i ögonen,
på huden, i munhålan och
i hörselgången.
För engångsbruk.
Hållbarhet 2 år.
!
Uppsök alltid läkare efter
exponering av HF
Approved replacement to wallfixed emergency eye washes and
body showers according to the
European EN15154-3/4 standard.
Ofarlig vätska / Harmless solution
Quickly renders harmless both the
corrosive acid and the toxic
fluoride ion.
För omedelbar användning i ögonen /
For immediate use in the eyes
Can be used all over the body; on
the skin, in the eyes, in the oral
cavity and in the ear canals.
For single use.
Shelf life 2 years.
!
Always seek medical advice
after exposure to HF