Stockholm - Aktietorget

Välkommen till investerarträff
måndagen den 1 februari
Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Kl 12.00 - 13.15 med enklare förtäring
Anmälan: [email protected]
Moderator Peter Benson
SvD Näringslivs börsanalytiker
Greater Than AB
Greater Than är ett teknik- och marknadsbolag inom
"Connected Car". Med produkten Enerfy erbjuder vi
konsumenter ett brett utbud av tjänster kopplade till
bilen. Greater Than mäter, analyserar och förstår
bilkörning. Teknologin bakom Bolagets produkt Enerfy
Driving har öppnat upp för en ny affärsmodell, en
bilförsäkring, Enerfy Car Insurance, som baseras på hur
bilen i praktiken används en s.k. ”pay as you drive”princip.
Bolaget presenteras av
Liselott Johansson
VD
www.greaterthan.eu
Bolaget genomför nu en företrädesemission för att
anskaffa kapital för att genomföra pilotlansering av
Enerfy Car Insurance, en försäkring där användaren
betalar bara för det faktiska användandet av bilen.
Clinical Laserthermia Systems AB
Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och
marknadsför ett system och en immunstimulerande
Bolaget presenteras av
Lars-Erik Eriksson
VD
metod för effektiv behandling av metastaserande cancer i
t ex bukspottskörtel, hud, bröst och prostata. Genom att
värme från laserljus leds in i tumören aktiveras kroppens
www.clinicallaser.se
eget immunförsvar och angriper cancerceller av samma
typ. Studier pågår just nu vid flera sjukhus i Europa.
CLS genomför en nyemission med teckningstid 25
januari – 5 februari 2016.
Investerarlunchen är ett samarrangemang mellan SvD Näringsliv och AktieTorget.
Presentationen på investerarlunchen kommer att filmas och spridas.