Detaljerad loppkarta

Vasaloppet
Evertsberg
Smågan
¹
Start Sälen
Oxberg
Risberg
²
Mångsbodarna
²
Hökberg
70
³
66
Eldris
Mål/Finish Mora
Vasaloppskontroll Vasaloppet checkpoint
Vätskestation Refreshment station
• Vatten, Enervit sportdryck, Ekströms blåbärsoppa,
Knorr grönsaksbuljong, kaffe och vasaloppsbullar
• Vatten vid starten,
vatten och saft vid målet
Spectator parking
Water at the start,
water and juice at the finish
Water, Enervit sport drink, Ekströms blueberry soup,
Knorr vegetable bouillon, coffee and Vasaloppet buns
¹ Smågan – endast vatten och Enervit sportdryck
Bilväg Road
E45
Sjukvård
Smågan – water and Enervit sport drink only
Vasaloppet
Medical care
² Mångsbodarna och Risberg – inget kaffe
Mångsbodarna and Risberg – no coffee
Vasaloppskontroll
Reptid
³ Hökberg – Enervitene Liquid
Hökberg – Enervitene Liquid
E45
Publikparkering
Vasaloppet checkpoint
Time restrictions
• Vallaservice med fästvalla och
reparationer av utrustning
Waxing service with grip wax and help with repairs
• Toaletter Toilets
START
Sälen
11 km
10.30
13 km
12.15
11 km
13.30
13 km
15.00
14 km
16.30
9 km
17.40
10 km
19.00
Smågan
Mångsbodarna
Risberg
Evertsberg
Oxberg
Hökberg
Eldris
79
66
55
42
28
19
9
9 km
MÅL/FINISH
Mora
500 m
400
300
200
100
90
0
Uppdaterad: 2016-01-25