ASIAKIRJAN NIMI - Nätverket Svenska nu

Nordiskt skolledarseminarium
i Helsingfors 28–29.1.2016
Program
Torsdag 28.1.2016
11.00–12.15
Registrering och lunch
12.15–12.30
Seminariet inleds
Välkomsthälsning av ordförande för dagarna
Direktör Bob Karlsson, Utbildningsstyrelsen
12.30–17.00
Presentationer, föreläsningar och diskussioner
Aktuella utvecklingsprojekt i de nordiska länderna presenteras
(45 minuter + 15 minuter diskussion med kommentarer).
12.30–13.30 Finland
Läroplanen som verktyg i en helhetsskapande skola
Undervisningsråd Christina Anderssén, Utbildningsstyrelsen
Undervisningsråd Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen
Kommentar: avdelningschef Rainer Juslin, Ålands landskapsregering
13.30–14.30 Danmark
Den nye folkeskolen
Kontorchef Jesper Bøjer Jensen, Kontor for Evaluering og Viden om
Undervisning og Dagtilbud vid Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling
Kommentar: bildningschef Carola Holm-Palonen, Larsmo kommun
14.30–15.00
Kaffe
15.00–16.00 Sverige
Samverkan för bästa skola
Enhetschef Ulrika Lundqvist, Skolverket
Kommentar: Utbildningsdirektör Rikard Lindström, Borgå stad
16.00–17.00 Norge
Ungdomstrinn i utvikling - motivasjon og mestring for bedre læring
Prosjektleder Vivi Bjelke, Ungdomstrinn i utvikling, Utdanningsdirektoratet
Kommentar: direktör Bernt-Johan Lindström, Vanda stad
19.00
Middag på restaurang Meripaviljonki, Sparbankskajen 6, 00530 Helsingfors
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, [email protected], www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, [email protected], www.oph.fi
Nordiskt skolledarseminarium
i Helsingfors 28–29.1.2016
Program
Fredag 29.1.2016
8.30–9.30
Lärarutbildningen i Finland i ett nordiskt sammanhang
Ledande rektor Gun Jakobsson, Vasa övningsskola
10.00–12.30
Studiebesök till


Playful Learning Center vid Helsingfors universitet
Professor Kristiina Kumpulainen
Övningsskolan 7–9 Helsinki Normal Lyceum
Lektor Olli Määttä
13.00–14.00
Lunch på Utbildningsstyrelsen
14.00–15.00
Avslutning och reflektioner kring seminariet och studiebesöken
Diskussion i mindre grupper kring utvecklingsprojekten och lärarutbildningen
– vad tar vi med oss hem?
15.00
Avfärd till Mässcentret för intresserade
Vi besöker EDUCA – Finlands största mässa inom undervisningsbranschen,
se:
http://www.messukeskus.com/Sites1/Educa/sv/Kavijat/Sidor/default.aspx
http://www.fsl.fi/fsl-informerar/broschyrer-2
Nordiskt inslag på EDUCA:
16.00-17.00
Vurdering for laering
Ida Large, avdelning for vurdering, Utdanningsdirektoratet i Norge
Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, [email protected], www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, [email protected], www.oph.fi