Adresser och telefonnummer till Länsstyrelserna samt plus

Adresser och telefonnummer till Länsstyrelserna samt plus-/bankgironummer för inbetalning av ansökningsavgift för att få en ansökan om
förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) prövad
Län
Postadress
Telefon
Huvud-telefax
pg/bg nummer
Blekinge
371 86 Karlskrona
(växeln)
010-224 00 00
010-224 02 23
bg 5051-4686
Dalarna
791 84 Falun
010-225 00 00
010-225 01 10
pg 3 51 90-8
Gotland
621 85 Visby
010-223 90 00
0498-21 72 89
bg 5051-6756
Gävleborg
801 70 Gävle
010-225 10 00
010-225 11 50
bg 5050-2764
Halland
301 86 Halmstad
010-224 30 00
010-224 31 10
bg 5327-1698
Jämtland
831 86 Östersund
010-225 30 00
010 225 30 10
bg 5051-5659
Jönköping
551 86 Jönköping
010-223 60 00
036-12 15 58
pg 3 51 76-7
Kalmar
391 86 Kalmar
010-223 80 00
010-223 81 10
bg 5050-1972
Kronoberg
351 86 Växjö
010-223 70 00
010-223 72 20
bg 808-6217
Norrbotten
971 86 Luleå
010-225 50 00
0920-22 84 11
pg 95 39 98-2
Skåne
291 86 Kristianstad
010-224 10 00
010-224 11 02
bg 102-2912
Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
010-223 10 00
010-223 11 10
bg 5052-4644
Södermanland
611 86 Nyköping
010-223 40 00
0155-26 71 25
pg 95 40 32-9
Uppsala
751 86 Uppsala
010-223 30 00
010-223 30 10
pg 6 88 03-6
Värmland
651 86 Karlstad
010-224 70 00
010-224 71 10
bg 5051-7739
Västerbotten
901 86 Umeå
010-225 40 00
010-225 41 10
bg 5050-8738
Västernorrland
871 86 Härnösand
0611-34 90 00
0611-34 93 72
pg 95 39 91-7
Västmanland
721 86 Västerås
010-224 90 00
010-224 91 10
bg 5051-8760
Västra Götaland
403 40 Göteborg
010-224 40 00
010-224 40 22
bg 5042-1312
Örebro
701 86 Örebro
010-224 80 00
010-224 81 31
bg 5051-7697
Östergötland
581 86 Linköping
010-223 50 00
013-10 13 81
bg 5050-3671
januari 2016