Budget - blankett

BUDGET
Preliminär resultaträkning för kalenderåret
Räkenskapsår
………………………………
……………………………………
fr. o. m. – t. o. m.
Restaurang
Sökande
Adress
Organisationsnummer
Postadress
INTÄKTER
Försäljning exkl. Moms:
Kronor:

Folköl
_______________

Starköl
_______________

Vin och andra jästa alkoholdrycker
_______________

Spritdrycker

Luncher inkl. dryck
_______________

Övrig mat och dryck (ej alkoholdryck enligt ovan)
_______________

Övriga varor (t.ex. tobak med mera)
_______________
Summa
_______________
_______________
Övriga intäkter

Entréavgifter
_______________

Garderob
_______________

Spel, casino med mera
_______________

Övrigt
_______________
Summa intäkter
_______________
Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 - Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg - Bankgiro 5108-2972
Växel 08-570 470 00 - Fax 08-570 476 14 - E-post: [email protected] - www.varmdo.se - orgnr 212000-0035
sid.1 av 2
KOSTNADER
Kronor:
Råvarukostnader:

Folköl, starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker
______________

Övriga varor (mat, dryck, tobak med mera)
______________
Personalkostnader:

Serveringspersonal, antal: ……………….. st
_________________

Köks- och dispersonal, antal …………….. st
_________________

Arbetsgivaravgifter
_________________
Egenavgifter för företagare
_________________
Hyreskostnader med mera:
_________________

Hyra, arrende inkl uppvärmning
_________________

Reparation och underhåll
_________________

Förbrukningsartiklar t ex vatten, el, tvätt, linne, papper med mera
_________________
Administrationskostnader t ex bokföring, revision, försäkringar, avgifter
_________________
Försäljningskostnader t ex annonser, matsedlar med mera
_________________
Övriga kostnader t ex musik, underhållning med mera
_________________
Kapitalkostnader:

Ränta på lånat kapital
_________________

Amortering
_________________

Avskrivningar
_________________
Summa kostnader
_________________
Beräknat resultat (intäkter minus kostnader)
Vinst/förlust
_________________
Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 - Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg - Bankgiro 5108-2972
Växel 08-570 470 00 - Fax 08-570 476 14 - E-post: [email protected] - www.varmdo.se - orgnr 212000-0035
sid.2 av 2