ENERGIOPTIMERA din TRYCKLUFT

Newsletter Date
Hemsida
WWW.AJTRYCKLUFT.SE
AJ TRYCKLUFT AB
Orgnr 556890-6753
Erfarenhet
finns från
ENERGIOPTIMERA
din TRYCKLUFT
Hur jobbar vi ?
Kartläggning & Analys
Läcksökning
Vid en kartläggning
mäter man olika
parametrar för att skapa
en komplett bild av
betende och kostnad för
tryckluften.
Kartläggningen efterföljs
av analys där målet är att
presentera åtgärder med
hög enegieffektivitet
Läcksökning är ett
kraftfullt verktyg när det
gäller energibesparing.
Det gäller bara att åtgärda
läckagen , vilket
AJ Tryckluft erbjuder.
Exempel på åtgärder
 Ny teknik ( Komp )
 Tryckfall i rörsystem
 Läckage
 Trycksänkning och
sektionering
Kontakt

Här finns 10-25 % i
pengar att spara !!!!!
Jouni Nikumaa
Tel 0725 – 27 00 07
[email protected]

Arto Suuronen
Tel 0725 – 27 00 08
[email protected]
Energiåtervinning
Mätparametrar för
bästa spårbarhet




Återvinning
Energi ( Komp & Tork )
Tryck ( Kartläggning)
Flöde ( Termisk mätn)
Läckage
Samtliga ovanstående
parametrar Loggas under
ca 14 dagar via en GPRS
logger som levererar
onlinedata.
Kontakta oss gärna för besök och upplägg !

Pappersbruk

Stålverk

Sågverk

Gruv
industri

Sjukhus

Mfl