Prislista - Sveriges telefoni

Företag
Prislista Fast Telefoni
Sveriges Telefoni 75:an
Låg fast avgift för traditionell
fast telefoni.
75 kr
per månad
Sveriges Telefoni 125:an
Låg fast avgift för traditionell
fast telefoni.
125 kr
per månad
Fast månadskostnad: Minimidebitering (att ringa för):
Uppkoppling Fast:
Uppkoppling Mobil:
Minuttaxa inom Sverige Fast:
Minuttaxa inom Sverige Mobil:
75 kr
75 kr
0,75 kr/samtal
0,75 kr/samtal
0,75 kr/min
0,75 kr/min
Fast månadskostnad: Uppkoppling Fast:
Uppkoppling Mobil:
Minuttaxa inom Sverige Fast:
Minuttaxa inom Sverige Mobil:
125 kr
1,25 kr/samtal
1,25 kr/samtal
1,25 kr/min
1,25 kr/min
Sveriges Telefoni Premium
Passa dig som ringer mycket
till alla nät.
249 kr
Sveriges Telefoni Fri
Passa dig som ringer mycket
till det fasta nätet.
249 kr
Fast månadskostnad: Uppkoppling Fast:
Uppkoppling Mobil:
Minuttaxa inom Sverige Fast:
Minuttaxa inom Sverige Mobil:
249 kr
0 kr/samtal
0 kr/samtal
0 kr/min
0 kr/min
Fast månadskostnad: Uppkoppling Fast:
Uppkoppling Mobil:
Minuttaxa inom Sverige Fast:
Minuttaxa inom Sverige Mobil:
249 kr
0 kr/samtal
0,59 kr/samtal
0 kr/min
0,99 kr/min
per månad
500 minuter till Fast och Mobil ingår (inom Sverige).
Sveriges Telefoni Max
Passa högförbrukare som vill
ha kostnadskontroll.
299 kr
Fast månadskostnad: Uppkoppling Fast:
Uppkoppling Mobil:
Minuttaxa inom Sverige Fast:
Minuttaxa inom Sverige Mobil:
299 kr
0 kr/samtal
0 kr/samtal
0 kr/min
0 kr/min
per månad
1.500 minuter till Fast och Mobil ingår (inom Sverige).
per månad
1.500 minuter till fasta telefoner ingår (inom Sverige).
Sveriges Telefoni Total
Sveriges största
fastprisabonnemang
399 kr
Fast månadskostnad: Uppkoppling Fast:
Uppkoppling Mobil:
Minuttaxa inom Sverige Fast:
Minuttaxa inom Sverige Mobil:
399 kr
0 kr/samtal
0 kr/samtal
0 kr/min
0 kr/min
per månad
2.000 minuter till Fast och Mobil ingår (inom Sverige).
Tilläggstjänster:
+ Nummerpresentation
Visar vem det är som
ringer till er.
20 :- /mån
+ Röstbrevlåda
Ställ in hur många sek. innan
röstbrevlåda kopplas in.
20 :- /mån
+ Internationell
10 % rabatt på
utlandssamtal
20 :- /mån
+ Internationell Plus
25 % rabatt på
utlandssamtal
40 :- /mån
Samtliga omnämnda priser är angivna exklusive moms
Nå oss på Sveriges Telefoni på [email protected] eller på telefonnummer 0770- 220 225. Post skickas till Box 55647, 102 14 Stockholm.