Besöksjournal

Besöksjournal
Besättning: ____________________________________________________________
Senaste besök i annan besättning
Datum
Namn
Företag/Organisation
Datum
Typ
Län/Land*
Tagit del av
smittskyddsbestämmelser
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
Ja □ Nej □
*Vid besök från utlandet ska även Visitor’s certificate fyllas i.
Signatur