Läs inbjudan här - Höganäs kommun

INBJUDAN
Skåneidrotten på plats i Höganäs
Måndag 1 februari, kl 15 – 19
Skåneidr
Hur kan din
förening erbjuda
”Idrott hela livet”?
otten på
Behöver vår förening hjälp med t ex
närvarohantering och hemsida i
IdrottOnline?
plats i Landskrona
Ta tillfället i akt att diskutera idrottsfrågor
utifrån din förenings behov tillsammans
med personal från Skåneidrotten och
Höganäs kommun.
När:
Var:
Även:
Info:
Måndagen 1 februari 2016, kl 15 – 19
Höganäs Sportcenter (Friluftsvägen 2)
Måndagarna 4/4 och 9/5, kl 15 – 19
Johanna Ingvaldson, 010-476 57 58
[email protected]
Skåneidrotten i samarbete med Höganäs kommun
SKANEIDROTTEN.SE