Studiebesök vid elektricitetens högborgar i Laholm

Industrihistoria i Väst inbjuder till
Studiebesök vid elektricitetens högborgar i Laholm
fredagen den 15 april 2016
Laholm, valsdammen med kraftverket i bakgrunden. Foto Ida Dicksson 2014
Utbyggnaden av Lagan tog sin början för drygt hundra år sedan. Mark och gårdar lades under vatten
och städer och landsbygd elektrifierades. De tidigaste fem kraftstationerna utrustades med
traditionellt maskineri. Men mot slutet av 1920-talet uppfördes två kraftverksanläggningar som båda
tillhör några av Sveriges mest storslagna kraftverk; Karsefors och Laholm. De kan närmast beskrivas
som kraftverkstempel där det för tiden moderna och tekniska innandömet har fått en ståtlig
inramning som saknar motsvarighet i Sverige. Kraftverken var uppenbarligen byggda med omsorg
eftersom knappt några förändringar har skett och verken fortfarande är i full drift.
Den 15 april genomför Industrihistoria i Väst ett studiebesök vid Laholm och Karsefors kraftverk
guidade av personal på Statkraft och av Ida Dicksson, en av medförfattarna till den nyligen utkomna
boken Elektricitetens högborgar – vattenkraftverken i halländska Lagan.
Vi träffas utanför Laholms kraftverk den 15 april kl 14.00
Föranmälan krävs, begränsat antal platser.
Maila [email protected]
[email protected]
eller tel 073-577 73 35 (Ida)
Saknar du bil, vill du samåka, eller har du
platser över i bilen, tala om det vid din
anmälan så försöker vi pussla så att vi åker
med så få bilar som möjligt. Kraftverket ligger
direkt intill vägen i korsningen mellan
Lagavägen och N. Sofieroleden mitt i Laholm.
Utanför kraftverket finns parkeringsplats för
ett fåtal bilar. Parkeringen är markerad med
ett kors på kartan.