NAV Report 2016-01-25

OPM
Optimized
Portfolio
Management
NAV Report 2016-01-25
Fund name
ISIN
NAV date
NAV per share
Performance
OPM Omega
OPM Omega Leverage
SE0004356962
SE0004356897
2015-12-30
2015-12-30
142,300806
123,045388
0,49%
1,19%
OPM Vega
-A
-B
SE0001065285
SE0004777134
2015-12-30
2015-12-30
136,755404
129,634527
0,28%
0,33%
OPM Absolute Managers
SE0005567773
2016-01-25
105,054447
-0,27%
OPM Listed Private Equity
SE0003039874
2016-01-25
186,173735
-1,67%
OPM Quality Companies
SE0006993390
2016-01-25
91,804065
-0,64%
Funds with monthly NAV (estimate)
Funds with daily NAV
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera.