Till styrelsen - BRF Larsbodaskolan 1

Välkommen!
BRF Larsbodaskolan 1
Välkommen till bostadsrättsföreningen Larsbodaskolan 1
Vi hoppas att du ska trivas riktigt bra i din nya förening!
Larsbodaskolan är en relativt ung bostadsrättsförening, den bildades hösten 2007. I föreningen finns
70 lägenheter från 1 till 4 rum och kök. Den löpande förvaltningen sköts av föreningens styrelse som
utses på årsstämman, men alla boende har chans att vara med och påverka, hjälpa till och engagera
sig via trädgårds- och fixargrupper, gemensamma trädgårdsdagar eller via motioner. Har ni frågor,
funderingar eller idéer så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.
Vi delar vissa ytor och funktioner med två närliggande bostadsrättsföreningar, BRF Larsboda 3 samt
BRF Larsboda 4, vilka är belägna vid parkeringen vid Arvikagatan. Bland annat så delar vi soprum
samt delar av parkeringen med dessa.
Hemsida
Föreningens hemsida är vårt främsta sätt att sprida information. Där hittar du bland annat senaste
nytt från styrelsen, stadgar, protokoll från föreningsstämman, blanketter, ordningsregler och annan
viktig information.
Adressen är: www.sbc.se/larsbodaskolan1
Namnskylt invid dörr och på brevlåda
När du flyttat in i din lägenhet behöver du justera namnet på både dörren och brevlådan. Kontakta
styrelsen uppdatering av dessa.
Internet/TV
Föreningen är ansluten till Telia för telefoni, bredband och digital-tv. Lägenhetssäljaren ska lämna
kvar utrustning för detta när han/hon flyttar. Debitering sker automatiskt via månadsavgiften.
Tvättstuga
Är din lägenhet belägen på Ågesta Broväg har du tillgång till en tvättstuga. Lägenhetssäljaren är
ansvarig för att du får tillgång till din tvättcylinder på bokningstavlan i tvättstugan. Regler och
instruktioner finns anslagna i tvättstugan.
Är din lägenhet belägen på Arvikagatan så är den försedd med tvättutrustning och du har inte tillgång
till tvättstugan. Anledningen till detta är att den befintliga tvättstugan inte har tillräcklig kapacitet för
samtliga 70 lägenheter och istället för att bygga en ny tvättstuga försågs alla lägenheter på
Arvikagatan med egen tvättutrustning.
Soprummet
I soprummet lämnar du hushållssopor, papper, metall, glas, brännbart material och i viss mån icke
brännbart. Det är inte tillåtet att lämna möbler, datorer, TV apparater och annan elektronik där,
allt skall lämnas i kärlen, ingenting får stå bredvid! Är sakerna för stora eller av den typ som vi inte
tar emot så vänder du dig istället till Högdalstippen med dessa ting. Den boende som lämnar otillåtna
saker i soprummet eller på annan plats kommer själv att stå kostnaden för bortforsling av dessa.
Sida | 1
Välkommen!
BRF Larsbodaskolan 1
Trappuppgång
Gemensamma ytor som entré, trappuppgångar och korridorer får inte användas som förvaringsplats
för personliga saker så som cyklar, barnvagnar, kartonger, möbler eller annat. Detta enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO 2003:778) som gör gällande att lösa eller brännbara föremål inte får förvaras
på dessa ytor.
Renovering av lägenhet
När man äger en bostadsrätt har man möjlighet att renovera och fixa. Du får dock inte renovera
sådant som inkräktar på gemensamma funktioner, exempelvis fläktsystem, fönster, flytt av väggar
och i viss mån badrum och kök, eller andra väsentliga förändringar utan styrelsens godkännande.
Mer om detta finns att läsa i stadgarna, kontakta styrelsen om du är tveksam gällande renovering.
Trädgård
Varje vår och höst har vi en gemensam städning av gemensamma ytor och utemiljö. Däremellan
sköts den av vår trädgårdsgrupp samt markentrepenör. Får du lust att pyssla lite finns alltid något att
göra, kontakta någon i trädgårdsgruppen enligt kontaktuppgifter på hemsidan.
Lägenheter med uteplats
Har du flyttat in i en lägenhet som har en egen uteplats så är det din uppgift att sköta den lilla
trädgården så att den ser välvårdad ut. Trädgården tillhör bostadsrättsföreningen. Några omfattande
planteringar eller förändringar får därför inte göras. Du får heller inte sätta upp staket eller
insynsskydd. Vill du inhängna ska det göras så ”osynligt” som möjligt. Råder tveksamhet, kontakta
styrelsen.
Styrelsen
Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter finns anslagna i varje trappuppgång samt på föreningens
hemsida. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Är det något ärende du anser att
styrelsen ska behandla, kontakta ordförande.
Ordningsregler
På föreningens hemsida hittar ni de ordningsregler som vi har antagit.
Stämma
Stämma hålls varje år senast den sista juni. Kallelse går ut i god tid innan enligt föreningens stadgar.
Stadgar
Föreningens stadgar finns tillgängliga på hemsidan. Du kan även kontakta styrelsen för att få tag på
dem.
Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmarna. Kontakta styrelsen för att
ansöka om p-plats eller ställa dig i parkeringskön. Parkering på förenings mark är endast tillåten på
uppmärkta platser, bryter man mot detta riskerar man en kontrollavgift på 450kr. Mer om parkering
finns att läsa i föreningens Parkeringspolicy som ni hittar på hemsidan. Längs med Ågesta Broväg och
Arvikagatan finns avsnitt med fri parkering.
Sida | 2
Välkommen!
BRF Larsbodaskolan 1
SBC
Föreningen är medlem i SBC och har därmed tillgång till olika förmåner. Du kan besöka SBC hemsida
och klicka dig vidare till ”Inloggning medlemssidor”. Inloggningsuppgifter är följande:
Användare: Brf Larsbodaskolan 1
Lösenord: 7208
Nyckelkopiering
Vi är anslutna till ett system som förvaltas av Farsta Lås. Systemet är spärrat så för att kopiera upp
nyckeln måste man först kontakta styrelsen som vidarebefordrar beställningen till Farsta Lås.
Än en gång välkommen, vi hoppas att du ska trivas riktigt bra i BRF Larsbodaskolan 1.
Med varma hälsningar
Styrelsen
Sida | 3