Anvisningar - Jämtlands läns konstförening

KARIN ENGELFELDTS MINNESFOND
Information och anvisningar om hur
du söker stipendiet
Karin Engelfeldts Minnesfond är en av två
fonder som Jämtlands läns konstförening
förvaltar och årligen delar ut stipendium
ur. Stipendiebeloppet 2016 är 10 000 SEK.
Summan kan delas mellan två stipendiater.
För att söka stipendiet ska du vara

Aktiv konstnärer, verksam eller uppvuxen i länet
Din ansökan ska bestå av
ett kortfattat brev där du berättar om dig
själv och din konstnärliga inriktning
ditt CV samt
originalverk, max 3, i valfri teknik
INFORMATION
Om du har frågor kan du kontakta kansliet
(se nedan), Eva Staffansson 073-8077313
eller kommitténs konstnärliga rådgivare
Bodil Halvarson 0730-91 50 85.
INLÄMNING AV VERK
Din ansökan lämnas personligen till föreningens kansli eller skickas per post eller
på annat sätt. Kontakta kansliet per telefon
eller e-post och boka tid för inlämning/
hämtning, 063 – 15 01 78.
Postadress:
Jämtlands läns konstförening
Jamtli
Box 709
831 28 ÖSTERSUND
Besöksadress: Jamtli (gamla museibyggnaden), ingång från Kyrkgatan.
e-post: [email protected]
Märk kuvertet ”Stipendieansökan Karin
Engelfeldts Minnesfond 2016”
Vi vill ha din ansökan senast fredag 4 mars
2016, kl.15:00.
HÄMTNING AV VERK
Verken hämtas senast vecka 12. Därefter
kan vi inte ansvara för inlämnat material.
Returfrakt betalas av dig som söker stipendiet. Bifoga därför ett frankerat returkuvert om du vill att vi sänder tillbaka ditt
material.
JURY
Juryn består av Ingrid Engelfeldt, tre ledamöter ur JLKs styrelse samt juryns konstnärliga
rådgivare.
Juryn förbehåller sig rätten att inte utse någon stipendiat om man bedömer att kvaliteten på inlämnade verk inte är tillräckligt hög.
Alla sökande meddelas per brev om beslut.
UTDELANDE AV STIPENDIET
Stipendiet delas ut torsdagen den 14 april i
samband med konstföreningens årsmöte.
KOM IHÅG!


Märk dina insända verk med namn!
Lämna tydliga adressuppgifter!
Vi ser fram emot din ansökan och önskar dig
lycka till!
Jämtland läns konstförening
Ellen Hyttsten, ordförande