HÄR! - Enskede Ridskola

Bestämmelser för gruppridning
RRO:s avtal med KO
Eleverna i ridgrupperna får undervisning i skolridning,
hoppning samt ridning i terräng. Eleverna är indelade i
grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingås, när
det gäller elever under 18 år, av elevens förmyndare.
Prislista vårterminen
1 februari 2016 - 21 juni 2016
Avgiften betalas in senast den 2 februari 2016, på
Enskede Ridskolas bankgiro 5886-7706
Ponny Junior
Häst Junior
Häst Senior
Engångsbetalning per gång 60 min
340
360
430
Knatte per gång 30 min Termin 18 ggr x 200 = 3.600kr
Instruktörs avg tillkommer 45 min privat
310
330
340
Tävling: Ponny 310
Tävling: Häst 330
Terminsbetalning pris per gång 60min
300
320
340
Måndagar 19 ggr
5.700
6.080
6.460
Ej ridn 28/3, 6/6
Tisdagar 21 ggr*
6.300
6.720
7.140
Onsdagar 20 ggr
6.000
6.400
6.800
Torsdagar 19 ggr
5.700
6.080
6.460
Ej ridn 5/5
Fredagar 19 ggr
5.700
6.080
6.460
Ej ridn 25/3
Lördagar 19 ggr
5.700
6.080
6.460
Ej ridn 26/3
Söndagar 18 ggr
5.400
5.760
6.120
7.200
Ej ridn 27/3, 1/5
Nina H special 18ggr x 400
* Ponny Dressyr Special: 21 ggr 45 min
6.720
Kortkurser och hoppning häst och ponny fredagar
samt ponnyhopp tisdagar och onsdagar
Ponnyhoppning tisdagar
Kurs 1, 2/2 - 12/4 11ggr
3.575
Kurs 2, 9/4 - 21/6
10ggr
3.250
Hopp. special varannan gång Ponny/Häst onsdagar
Ponny
10ggr
3.250
Häst
10ggr
5.200
Ponnyhoppning fredagar
Kurs 1, 5/2 - 15/4 10ggr
5.150
Kurs 2, 22/4 - 17/6
9ggr
4.635
Hästhoppning fredagar
Kurs 1, 5/2 - 15/4 10ggr
5.600
Kurs 2, 22/4 - 17/6
9ggr
5.040
Minikurs NYB häst fredagar
Kurs 1, 5/2 - 15/4 10ggr
4.350
Kurs 2, 22/4 - 17/6
9ggr
3.915
Privathäst hopp
instr, tillkommer 60 min
530
Ponny hopp
instr, tillkommer 60 min
475
1. En bestämd dag och tid är reserverad.
2
. Avgiften erläggs periodvis (den för respektive ridskola
fastställda abonnemangsperioden) i förskott. Avgiften är
lägre än vid allmänlektioner.
3. Vid förhinder har eleven rätt att insätta annan ryttare,
som med hänsyn till sina kunskaper skäligen kan godtas
av de övriga i gruppen.
4. Vid sjukdom ska eleven i första hand insätta annan
ryttare enligt punkten 3 ovan eller i mån av plats, själv
rida igen under pågående period.
5. Inställer ridskolan lektion, äger eleven rätt till
kompensation eller återbetalning av avgiften enligt
elevens val. Ridskolan ska i denna situation meddela
eleven i god tid.
(Inställer ridskolan lektion pga. smitta (sjukdom) hos
hästar återbetalas ingen ridavgift ”Force majeure”)
6. Uppsägning av abonnemang ska ske minst en period i
förväg och bör lämpligen ske vid inbetalningen för sista
perioden eller ske muntligen till ridskolechefen eller
ansvarig ridinstruktör. Uppsägning kan även ske
skriftligen till ridskolans expedition.
Avbeställning på telefon 08-649 57
59.
Avbeställ alltid ridningen i god tid.
Det underlättar för lektions- och hästplaneringen.
Ridtid som ej avbokas minst 6 tim före lektionens
början, debiteras. Privatlektion måste avbeställas
24 timmar innan annars debiteras hela
ridavgiften.