HR-Kompassen

Vilken färg är du?
Hur ser din beteendeprofil ut? Vilka färger har du mest av och hur uppfattar du dig själv?
Stämmer det med hur andra ser på dig? Vill du ha ett riktigt svar?
Då är du välkommen till en heldagsutbildning hos oss där du genom Extended DISC
personprofil kommer lära dig mer om dig själv och hur du kan bli bättre på att
kommunicera och samarbeta med andra människor.
Du får i god tid innan utbildningen en länk via e-post som leder till ett frågeformulär.
Efter att du har svarat på frågorna tar vi fram en analysrapport som bland annat
beskriver dina personliga och anpassade beteenden, dina starka sidor, tänkbara svaga
sidor, hur du fungerar i team och hur du helst kommunicerar. Rapporten ger förslag på
personliga områden du kan utveckla och hur den kan användas går vi igenom under
utbildningen. Med Jessica från HR-Kompassen och en personprofil i handen kan du vara
säker på att du har alla möjligheter att utvecklas.
För att denna dag ska bli så bra som möjligt blandar Jessica teori med praktik, glädje
med allvar. Det blir övningar och erfarenhetsutbyte. Allt för att ni ska få med er så
mycket kunskap som möjligt.
Varmt välkommen med din anmälan önskar HR-Kompassen.
Kort ur innhållet:
•Personprofil vad är det?
• RÖD BLÅ GUL GRÖN - fyra olika energier som alla behövs
för att göra ett kraftfullt team.
•Vilka färger har du? På gott och ont?
•Vilka är dina stressfaktorer och hur reagerar du på stress?
•Vilka färger har dina medarbetare och kollegor?
•Praktiska tips på hur man enkelt kan kommunicera med andra
typer av människor, även i svåra möten med personal eller kunder.
Tisdagen den 19 april 2016, kl 9 - 16
Storgatan 9, högst upp i konferenslokalen Satelliten
Pris: 3 900 kronor exkl moms, då ingår även personprofilen
till ett värde av 2 000 kr, lunch, fika och kursmaterial.
Anmälan: [email protected]
Anmälan är bindande.
Jessica Forsén Löfgren har föreläst
och utbildat grupper och chefer under
många år. Hon blandar teori med
praktik, glädje och allvar.
Jessica älskar att inspirera och ge
människor verktyg som de kan
använda i vardagen så att det blir
skillnad för både individen, gruppen
och företaget.
glädje, kompetens, verktyg
Rundgatan 28, 974 33 Luleå
073-052 66 30 • [email protected]
www.hrkompassen.se • www.facebook.com/hrkompassen