Ladda ner pdf - Stockholm Corporate Finance

Företagspresentation
Stockholm Corporate Finance AB
Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm,
Besöksadress: Engelbrektsplan 1,
Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41.
www.stockholmcorp.se
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE
Om Stockholm Corporate Finance
Två huvudsakliga affärsområden:
Kapitalanskaffningar
Stockholm Corporate Finance AB
o
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som
erbjuder tjänster inom corporate finance.
o
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn.
o
Är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB
o
Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som är ett ledande nätverk av 44 M&A butiker i 38 länder runt om i Europa
samt Kina, Indien, Israel och USA

Riktade emissioner

Företrädesemissioner

IPO/börsnoteringar

Upprättande av garantikonsortier

Private placements
Blocktransaktioner (secondary placements)
o
Stockholm Corporate Finance har genomfört över 100 transaktioner sedan starten
2005.

o
Företaget har idag sjutton kvalificerade medarbetare inom corporate finance med
kontor på Engelbrektsplan 1 i Stockholm
M&A
o
Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från
företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag
o
Stockholm Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till noterade och
privatägda företag såväl som till investerare genom att vara initiativtagare till
transaktioner och agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse och ledning
genom hela transaktionsprocessen.
o
Stockholm Corporate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark
”placing power”.
2

Företagsförsäljningar

Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO

Strategisk rådgivning i samband med potentiella transaktioner

Rekonstruktioner & omstruktureringar

Fairness opinions & värderingar
Stockholm Corporate Finance
M&A WORLDWIDE
Stockholm Corporate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Worldwide
M&A Worldwide – The Network for Mergers & Acquisitions
o
M&A Worldwide är ett ledande nätverk bestående av 44 M&A boutiques och investmentbanker i 38 länder runt om i
Europa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina och USA
o
M&A Worldwide’s syfte är att initiera och genomföra gränsöverskridande aktiviteter såsom fusioner, förvärv,
företagsförsäljningar och andra corporate finance relaterade transationer.
o
Genom partnerskapet har M&A Worldwide tillgång till strategiska köpare och investorer, förvärvs- och
fusionskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktioner.
o
Stockholm Corporate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Worldwide.
3
Algeria
Australia
Baltic Countries
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Egypt
Finland
France
France
Germany
Germany
Great Britain
Hong Kong
Hungary
India
Israel
Italy
Italy
Japan
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
Netherlands
Norway
Poland
Poland
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Tunisia
Turkey
USA
USA
Emergence North Africa Partners
Johnsons Corporate Pty Ltd.
United Partners
Omnicap
Cypress Associates do Brasil
Transacta OOD
Focus LLC
Morgen Evan Advisory Services Ltd.
GRUBIŠIĆ & Partners
FinCorp Investment Holding
Armatori Corporate Finance
Linkers Fusions & Acquisitions
MBA Capital
ACTIVE M&A Experts GmbH
S & P Mergers and Acquisitions
Rickitt Mitchell & Partners Limited
SCS Global Consulting (Hong Kong) Limited
International Mergers & Acquisitions
Corporate Catalyst India Pvt. Ltd.
Cukierman & Co. M&A
Avvalor Corporate Solutions Srl
Bridge Kennedy International Srl
SCS Global Consulting KK
T & T Merger & Acquisition Transactions
SCS Global Advisory (M) S/B
Corporate Finance Services Mexico
Actipar Sarl
Aeternus Corporate Finance
T & T Merger & Acquisition Transactions
DHT Corporate Services AS
Capital One Advisers
JP Weber Sp. z o.o.
FRD Center
RMG Partners
AMWAL FINANCIAL CONSULTANTS
SCS Global Holdings Pte Ltd
IBN Business Solutions
ARS Corporate Finance Advisors SL
Stockholm Corporate Finance AB
adbodmer capital
Emergence North Africa Partners
Crossborder Corporate Consultancy
Focus LLC
Morgen Evan Advisory Services Ltd.
Stockholm Corporate Finance
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM
Medarbetare
Peter Enström (född 1944)
CEO
Magnus Härning-Nilsson (född 1957)
Senior Partner
Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13
år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsbolag. Ledamot i
styrelserna för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder
under 7 år.
Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning &
Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln,
Aragon, kundchef, EPO.com, vVD och som Senior Partner i Momentor AB.
Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart
Safety AB.
Harry Nudel (född 1960)
Senior Partner och grundare
Per Thunander (född 1952)
Senior Adviser
Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm
Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh.
Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare,
portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor
relations.
Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktie- och
riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission,
Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen.
Gunnar Wedfelt (född 1952)
Senior Partner och grundare
Jonas Ljungström (född 1966)
Senior Partner – Head of M&A
Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef
mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot),
ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar
har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika
befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK.
Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet.
Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget
Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United
Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity.
Jan Lundberg (född 1946)
Senior Adviser
Andor Gerendas (född 1961)
Senior Adviser
Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen 1972-1985. Egen
företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata
bolag.
Civilingenjör och civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom
svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare
anställningar har varit på Sandvik Coromant, Arthur D. Little, Enskilda
Securities, Bredbandsbolaget, chef Nordea Corporate Finance Sverige, VD
Vinovo AB (publ) och VD för Remium.
4
Stockholm Corporate Finance
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM
Medarbetare
Ingemar Lagerlöf (född 1949)
Senior Adviser
Otto Rydbeck (född 1979)
Executive Vice President
Civilekonom, har lång erfarenhet av och ett brett nätverk inom svenskt
näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science
bolag som produktchef i Sandoz (Novartis), Area manager på KabiVitrum,
General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisons Pharmaceuticals Sverige,
Nordenchef i Fisons Pharmaceuticals, VD i Minidoc och senast som VD
LinkMedAB (publ).
Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Sju års
erfarenhet av Corporate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A
och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt
transportsektorn.
Lars Källhom(född 1955)
Senior Adviser
Axel Enström (född 1984)
Associate
Ekonom, Stockholms Universitet, levt och arbetat utomlands i flera
omgångar. Tidigare verksam i bl a Swedbank och Robur, Aragon Securities,
Öhman Fondkommission, partner Trevise, Nordea IM Europe AG, UBS och
bedriver också egen verksamhet i Gasthof AB.
Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt
magister i marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av
bolagsemissioner. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2010.
Lars Höckenström(född 1956)
Senior Adviser
Martin Wedfelt (född 1980)
Market Analyst
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare positioner inkluderar b.la
medgrundare och partner på Aragon Fondkommission, Analytiker Öhman
FK, analyschef på Matteus FK, investment manager på Core Ventures,
analytiker/förvaltare på Catella Kapitalförvaltning samt investment manager
på Lage Jonason AB och Pareto/Öhman.
Civilekonom från Stockholms Universitet. Magister och kandidat inom
redovisning och IAS/IFRS compliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av
finansiella instrument. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2013.
5
Stockholm Corporate Finance
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM/Styrelse
Medarbetare
Styrelse
Daniel Hofmann(född 1976)
Senior Adviser
Eric Nerep (född 1951)
Styrelseordförande
MBA från Handelshögskolan i Stockholm och Civilekonom från Stockholms
Universitet. Tidigare verksam inom bl.a. Swedbank Corporate Finance och
Hagströmer & Qviberg Corporate Finance samt Corpbox. Daniel är delägare
och styrelseledamot i ett antal mindre onoterade företag.
Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i
Stockholm 1992- Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt,
konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand.,
Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York
University School of Law, 1977.
Ulf Risberg (född 1943)
Styrelseledamot
Johan Holmberg (född 1987)
Analyst
Fil.kand. Stockholms Universitet 1967. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred
Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB
Probo (dotterbolag till Bilia AB).
Masterexamen med inriktning mot finans från Copenhagen Business School
samt en kandidatexamen med inriktning mot nationalekonomi från
Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet från SEB Enskilda. Anställd hos
Stockholm Corporate Finance sedan 2014.
Styrelseledamot i ett antal privatägda företag.
Marcus Rohdin (född 1985)
Analyst
Peter Ström (född 1952)
Styrelseledamot
Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund med inriktning mot corporate
governance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade processer från
Brownstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washington D.C samt EWN Opinio Juris
AB. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2014.
Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på
IMS Health.
Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Comtax AB.
*Styrelsen består även av Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström.
6
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
2015
CybAero
Riktad Emission
Akredo
Private Placement
SensoDetect
Företrädesemission
Petrogrand
Fairness Opinion
CybAero
Företrädesemission
Litium
Private Placement
Gumbler
Private Placement
Wäsö Fastigheter
Private Placement
Teknologi
December 2015
Finans
November 2015
Life-Science
Oktober 2015
Råvaror
Oktober 2015
Teknologi
September 2015
IT
September 2015
IT
Juli 2015
Fastigheter
Juni 2015
Brighter AB
Företrädesemission
Plotagon
Private Placement
Bioteknik
April 2015
IT/Mjukvara
Mars 2015
7
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
2014 & 2013
FINT AB
Företrädesemission
TeamSportia
Sammanslagning
med SGN Group
Maha
Riktad emission
Oniva Online Group
Företrädesemission
Ellen AB
Företrädesemission
Isofol Medical
Riktad emission
Oniva Online Group
Riktad emission
Mälö Fastigheter
Private Placement
IT/Mjukvara
December 2014
Detaljhandel
December 2014
Energi
November 2014
IT/Mjukvara
September 2014
Bioteknik
September 2014
Läkemedel
Augusti 2014
IT/Mjukvara
Juli 2014
Fastigheter
Juli 2014
Maha
Private Placement
Isofol Medical
Riktad emission
Sotkamo
Företrädesemission
Motion Display
IPO
Oniva Online Group
Företrädesemission
Oniva Online Group
Riktad emission
FINT AB
Riktad emission
Image Systems
Företrädesemission
Energi
Maj 2014
Läkemedel
Maj 2014
Råvaruror
April 2014
Detaljhandel
April 2014
IT/Mjukvara
November 2013
IT/Mjukvara
November 2013
IT/Mjukvara
November 2013
IT/Mjukvara
Augusti 2013
Ellen AB
Företrädesemission
Cryptzone AB
Företrädesemission
FINT (Fortnox
International
Företrädesemission
HittaHem.se
Nyemission
Victoria Park
Blocktrade
Konfidentiellt bolag
Konvertibelt lån
Bioteknik
Juli 2013
IT/Mjukvara
Juni 2013
IT/Mjukvara
Juni 2013
IT/Mjukvara
Maj 2013
Fastigheter
Maj 2013
Health Care
Mars 2013
8
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
2012 & 2011
Avonova
Publikt bud
Doxa AB
Riktad konvertibel
emission
Ellen AB
Företrädesemission
Sotkamo Silver
Secondary listning
NSAQDAQ OMX
Helsingfors
Sotkamo Silver
Riktad & Företrädes
emission
Victoria Park
Blocktrade
Image Systems
Nyemission
Image Systems
Förvärv av Sawco &
RemaControl
Health Care
Oktober 2012
Life Science
October 2012
Bioteknik
Juni 2012
Råvaror
Juni 2012
Råvaror
Juni 2012
Fastigheter
Maj 2012
IT/Mjukvara
Mars 2012
IT/Mjukvara
Mars 2012
Beowulf Mining plc
Riktad emission
Kilsta Metallvärden
Företrädesemission
Fortnox International
IPO
Doxa
Nyemission
Caplease
Strukterad försäljning
Sotkamo Silver
Secondary
Precomp Solutions
Strukturerad
försäljning
Digital Vision
Nyemission
Råvaror
November 2011
Råvaror
September 2011
IT
August 2011
Life Science
June 2011
Finans
June 2011
Råvaror
April 2011
Industri
April 2011
IT/Mjukvara
April 2011
Digital Vision
Förvärv av Image
Systems
Sotkamo Silver
Teckningsoption
Seanet
Nyemission
IT/Mjukvara
April 2011
Råvaror
Mars 2011
Telecom
February 2011
9
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
2010 & 2009
Glycorex
Secondary
Sotkamo Silver
Riktad nyemission
Axlon
Nyemission
Accastum Partners
Förvärv av Gambro
Credit
Diabetes Tools
Nyemission
Mobispine
Nyemission
Konfidentiellt
Konvertibelt lån
Silver Resources OY
Avyttring till Gexco
AB
Life Science
Februari 2010
Industri
December 2010
IT
December 2010
Finans
Juni 2010
Life Science
Juni 2010
Telecom
April 2010
Läkemedel
Mars 2010
Råvaror
Mars 2010
Silver Resources OY
Private placement
Ellen
Nyemission
Seanet
Nyemission
Oasmia
Riktad nyemission
Oasmia
Secondary
Seanet
Nyemission
Rothmans Sailing/
Tradewinds AB
Private placement
Ellen
Nyemission
Råvaror
Mars 2010
Bioteknik
Februari 2010
Telecom
December 2009
Läkemedel
November 2009
Läkemedel
September 2009
Telecom
Juni 2009
Företagsevent
Maj 2009
Bioteknik
Februari 2009
Paynova
Nyemission
Consilium
Riktad nyemission
Konfidentiellt
Finansiell rådgivning
Finansiella tjänster
Mars 2009
Industri
Februari 2009
Förnyelsebar energi
Januari 2009
10
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
2008 & 2007
Drillcon
Secondary
Biomain
M&A
Precomp Solutions
Nyemission
Konfidentiellt
Värdering
Kamera Content
M&A sell side
Diamyd Medical
Riktad emission
SRAB Kemtank 3
Private placement
SRAB Shipping
Riktad emission
Råvaror
November 20
Medicinteknik
September 2008
Industri
Juli 2008
Tjänster
Juni 2008
Media
Maj 2008
Bioteknik
April 2008
Transport
Februari 2008
Transport
Januari 2008
Konfidentiellt
Värdering
Victoria Park
Listning First North
Annehem
Secondary
SRAB Kemtank 2
Private placement
Studentum
Private placement
Drillcon
Secondary
Consilium
Riktad nyemission
addNode
Secondary
Industri
November 2007
Fastigheter
November 2007
Fastigheter
Oktober 2007
Transport
September 2007
Tjänster
Juli 2007
Råvaror
Juli 2007
Industri
Juni 2007
IT
Juni 2007
PSI Spelinvest
Listning First North
Seanet
Listning First North
Konfidentiellt
Fairness opinion
Annehem
Listning First North
InWarehouse
Fairness Opinion
Drillcon
Riktad emission
Kamera Content
Private placement
Stille
Secondary
Spel
Juni 2007
Telekom
Juni 2007
Industri
Juni 2007
Fastigheter
Maj 2007
Återförsäljare
Mars 2007
Råvaror
Mars 2007
Media
Februari 2007
Medicinteknik
Januari 2007
11
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
2006 & 2005
Micro Holding
Nyemission
Annehem
Private placement
SRAB Kemtank 1
Private placement
LimaForsgrens
Secondary
Glycorex
Riktad emission
Annehem
Private placement
Xover
Private placement
Kamera Content
Private placement
Detaljhandel
December 2006
Fastigheter
December 2006
Transport
September 2006
Fastighet & bygg
Augusti 2006
Medicinteknik
Maj 2006
Fastigheter
Maj 2006
Media
Mars 2006
Media
Januari 2006
Stille
Secondary
Guideline
Börsnotering
Lima Timmerhus
Private placement
Glycorex
Riktad emission
Sweden Mobile
Systems
Private placement
New Science
Garanti
Tricorona
Secondary
A-com
Garanti
Medicinteknik
Januari 2006
Teknologi/råvaror
November 2005
Fastigheter och
bygg
November 2005
Medicinteknik
Oktober 2005
Tjänster
Juni 2005
Investmentbolag
Maj 2005
Råvaror
Maj 2005
Media
April 2005
12
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Image Systems AB
Fusion, förvärv och nyemissioner
o
Image Systems är ett mjukvaruföretag specialiserat på högupplöst bildbehandling,
filmscanning och lösningar för rörelseanalys med kontor i Stockholm, Linköping, Los
Angeles och London.
o
Image Systems är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm.
o
Image Systems förvärvade i januari 2012 bolagen Sawco och RemaControl för en
total köpeskilling om 55 MSEK och fördubblade därigenom sin proforma-omsättning.
o
En fullt garanterad nyemission om 39 MSEK genomfördes för att finansiera
kontantdelen i förvärvet. Garantikonsortiet bestod av Vortel Investment Lft, Tibia
Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff.
o
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Image System i
samband med förvärven och företrädesemissionen.
o
Stockholm Corporate Finance agerade även finansiell rådgivare vid Digital Visions
(numera Image Systems) förvärv av Image Systems under 2011. I samband med
förvärvet genomförde Digital Vision en villkorad företrädesemission om 54 MSEK
efter att ett konvertibellån om 15 MSEK, i samband med förfall, till 80 procent kvittats
mot aktier. En del av emissionslikviden användes för att genomföra förvärvet.
o
Under sommaren 2013 genomförde Image Systems en fullt garanterad
företrädesemission om cirka 56,5 MSEK. Emissionen garanterades av bl.a. Tibia
Konsult och LMK Ventures AB. Stockholm Corporate Finance var exklusiva finansiella
rådgivare i emissionen.
o
Den totala emissionsvolymen uppgår till cirka 150 MSEK.
Image Systems AB
Förvärv, fusion samt nyemissioner
IT/Mjukvara
Januari/Mars 2011, Augusti 2013
13
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Consilium
Riktad emission & förvärv
o
Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och
navigation. Produkt-programmet omfattar bland annat brandskydd, detektion av
gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.
o
Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en
stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt.
o
Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning
på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda.
o
Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att
genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning
om ca 70 mkr.
o
SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal
större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner.
o
SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen.
Consilium
Riktad nyemission
Industri
Mars 2009
14
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Precomp Solutions AB
Försäljning av majoritetspost följt av budpliktsbud
o
Precomp Solutions AB (publ) är ett av Europas ledande företag avseende
verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions
erbjuder finklippning och komplexa automatstansade detaljer.
o
Precomp Solutions hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value om
cirka 100 MSEK.
o
Cirka 70 procent av Precomp Solutions såldes till en industriell köpare vilket efter
transaktionen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av bolaget.
o
Stockholm Corporate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precomp Solutions i
samband med försäljningen.
Precomp Solutions AB
Strukturerad försäljning
Industri
April 2011
15
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Oasmia Pharmaceutical AB
Secondary placement & riktad emission
o
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag.
o
Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga
läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi.
o
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) aktier är noterade på NASDAQ OMX och
företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820
MSEK.
o
SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband
med emissionen.
o
Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband
med en placering av totalt 50,5 MSEK till svenska institutioner och större investerare.
o
Transaktionen utgjordes av en blocktrade om 7,5 MSEK samt en riktad emission om
43 MSEK.
o
Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för
fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX.
o
Oasmia Pharmaceutical AB
Riktad emission
Tidsåtgången från uppdragets start till slutförande var fem veckor.
Läkemedel
November 2009
16
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Ellen AB -The Probiotic Company
Företrädesemissioner
o
Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag.
o
Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor
tamponger med probiotika.
o
Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste
transaktionen ett marknadsvärde om cirka 80 MSEK.
o
Stockholm Corporate Finance har varit rådgivare till Ellen i samband med fyra
företrädesemissioner; 2009, 2010, 2012 och 2013. Den totala emissionsvolymen för
samtliga emissioner uppgår till cirka 50 MSEK.
o
Syftet med de emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt
expansion.
o
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i
samband med samtliga emissioner.
o
Syftet var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av
Ellens probiotiska produkter i Kina.
Ellen AB
Företrädesemission
Bioteknik
Juni 2012
17
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Annehem Holding
IPO
o
Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och
förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept
inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420
lägenheter.
o
SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade
emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt. SCF ansvarade för
listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid
ägarspridningen.
o
Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid
den subsidiära teckningen.
o
Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune
Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab.
o
SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober
2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec
2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK,
och bolaget ansökte om avnotering i juli 2009.
o
SCF genomförde under 2012 en blocktransaktion/ägarförändring motsvarande
cirka 31% av aktierna i Victoria Park till professionella investerare.
Annehem Holding / Victoria Park
IPO / Riktad emission / Blocktrade
Fastigheter
Maj / Oktober
18
Stockholm Corporate Finance
FALLSTUDIE
Caplease AB
Strukturerad försäljning
o
Caplease AB skräddarsyr och optimerar finansieringslösningar för företag och
organisationer, allt från enkel finansiering till sofistikerade finansiella paket med
försäkringar och en hög servicenivå.
o
Caplease kontaktade Stockholm Corporate Finance för att finna en ny ägare som
kunde ge ökad kapitalstyrka för expansion och kompletterande produkter som
kunde säljas till befintliga kunder. Lämpliga köpare skulle främja och bidra med
kreativitet och entreprenörsanda, vilket således exkluderade större banker.
o
Stockholm Corporate Finance identifierade 68 potentiella köpare, allt från finansiella
företag och investmentbanker till andra leasingföretag och inkassoföretag samt tre
mindre banker. Efter samråd med de ägarna reducerades antalet potentiella
köpare till 29.
o
Två mindre banker deltog i budprocessen.
o
Caplease förvärvades av Marginalen Bank i juni 2011.
o
Vid tidpunkten för transaktionen översteg Caplease omsättning 300 miljoner kronor
och bolaget ägdes till 100 procent av de två grundarna.
o
Caplease AB
Strukturerad försäljning
Marginalen Bank har tjänster för både privatpersoner och företag och erbjuder
konkurrenskraftig in- och utlåning. Bland Marginalen Banks finansiella tjänster finns
fakturaköp och -belåning, leasing och avbetalningstjänster.
Finans
April 2011
19
Stockholm Corporate Finance
KAPITALMARKNADSDAGAR
Representerade bolag
Kapitalmarknadsdagar
o
SCF har anordnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan 2007.
o
Kapitalmarknadsdagarna anordnas årligen vid två olika tillfällen, ena på våren och den
andra på hösten. Temat för de olika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på
våren och Råvaror på hösten.
o
Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att
presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare.
o
Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett
tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera
kortare enskilda möten med företagen under dagen.
o
Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings.
LIFE SCIENCE &
HEALTHCARE
Accelerator
Allenex
Artimplant
Avonova
BioGaia
BioInvent
Biolin Scientific
BioPhausia
Bluefish
Boule Diagnostics
Brighter
C-Rad
Cellavision
Creative Antibiotics
Diamyd Medical
Dignitana
Ellen AB
Enzymatica AB
Episurf
Genovis
Global Health Partner
Glycorex
Hansa Medical
Isconova
Isofol Medical
Kancera
KaroBio
Karolinska
Development
MedCap
20
Medicon Village
Medivir
Midsona
Moberg Pharma
Neurovive
Oasmia
OraSolv
Orexo
Pledpharma
Probi
Scandinavian Clinical
Nutrition
Recipharm
Vitrolife
Zealand Pharma
Xvivo Perfusion
Fastigheter
Kungsleden
Corem Property Group
Klövern
Magnolia
Tobin Properties
Victoria Park
Catena Fastigheter
Amasten Holding
Stendörren Fastigheter
Index International
A Group of Retails assets
Prime Living
Concent Holding
Högkullen
KEYNOTE SPEAKERS
Dag Klerfelt
Helene Hellmark Knutsson
Per Agerman
Magdalena Andersson
Lars Backsell
Magnus Ericsson
Per-Olof Eriksson
Peter Honeth
Mats Leifland
Erik Paulsson
RÅVAROR
Arctic Gold
Auriant Mining
Beowulf mining
Botnia Exploration
Cassandra Oil
Central Asia Gold
Dannemora Mineral
Delta Minerals
Dome Energy
Drillcon
Endomines
Gripen Oil & Gas
Interfox Resources
Maha Energy
Metallvärden
Kopylovskoye
Kopparberg Mineral
Lappland Goldminers
Lundin Petrolium
Nordic Iron Ore
Northland Resources
Shelton Petroleum
Sotkamo Silver
Tethys oil
Trigonagri
Fristående rådgivare
Forskningsminister
Chefredaktör för Realtid.se
Ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna
Grundare av Recip och Recipharm
Professor och VD för Raw Materials Group
Fd.VD Sandvik, styrelseledamot Health cap
Statssektreterare i Utbildningsdepartementet
VD Medicon Village
Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab
INDUSTRI
Axlon
Consilium
Duroc
Precomp Solutions
Railcare
IT
Fortnox
Invisio
Paynova
Seanet
Smarteq
CLEANTEC
Eolus Vind
Rindi Energi
DAGLIGVAROR
Nordic Service
Partners
FASTIGHETER
Victoria Park
TJÄNSTER
NGS Group
REDERI
SRAB
Gunnar Wedfelt
+46 8 440 56 51
+46 733 77 08 78
[email protected]
Peter Enström
+46 8 440 56 47
+46 70 574 99 82
[email protected]
Harry Nudel
+46 8 440 56 52
+46 706 73 73 00
[email protected]
Andor Gerendas
+46 8 440 56 40
+46 709 99 26 52
[email protected]
Axel Enström
+46 8 440 56 40
+46 706 74 72 58
[email protected]
Lars Källholm
+46 8 440 56 40
+46 703 94 54 55
[email protected]
Stockholm Corporate Finance AB
Birger Jarlsgatan 32 A, 114 29 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41
www.stockholmcorp.se
Jan Lundberg
+46 8 440 56 40
+46 705 71 41 24
[email protected]
Magnus Härning-Nilsson
+46 8 440 56 57
+46 709 18 08 03
[email protected]
Jonas Ljungström
+46 8 440 56 40
+46 705 12 88 01
[email protected]
Ingemar Lagerlöf
+46 8 440 56 40
+46 708 73 27 33
[email protected]
Otto Rydbeck
+46 8 440 56 45
+46 708 78 48 70
[email protected]
Per Thunander
+46 8 440 56 55
+46 708 66 43 60
[email protected]
Lars Höckenström
+46 8 440 56 40
+46 733 42 66 13
[email protected]
Martin Wedfelt
+46 8 440 56 40
+46 735 25 04 46
[email protected]
Marcus Rohdin
+46 8 440 56 40
+46 706 34 80 66
[email protected]
Johan Holmberg
+46 8 440 56 49
+46 704 33 29 10
[email protected]
Daniel Hoffman
+46 (0) 8 440 56 40
+46 (0) 708 86 69 01
[email protected]