Antaros Medical fortsätter att investera

28 januari 2016
Antaros Medical fortsätter att investera
och stärker ytterligare sin medicinska expertis genom att välkomna två ledande
specialister till teamet.
Det Mölndalsbaserade Antaros Medical, är ett unikt företag som öppnar nya vägar till
läkemedelsutveckling med hjälp av innovativa visualiseringstekniker. Företaget har idag
meddelat två viktiga tillsättningar - Klas Malmberg, som Chief Medical Officer och Elisabeth
Bolling-Sternevald, som Chief Operating Officer.
Klas Malmberg MD, PhD, FESC, är en erfaren kardiolog, medicinsk
expert och senior opinionsbildare med bred erfarenhet från såväl
den akademiska världen som läkemedelsindustrin. I Klas omfattande
meritlista finner vi bl.a. Karolinska Institutet i Stockholm, McMaster
Universitet i Hamilton Kanada, GlaxoSmithKline, F-Hoffman-Roche
och AstraZeneca. Under årens lopp har Klas presenterat sitt arbete
genom vetenskapliga tidskrifter, föreläsningar på internationella
möten samt medverkande inom ett flertal kommittéer.
Elisabeth Bolling-Sternevald, PhD, kommer med global erfarenhet
från strategiarbete inom olika sjukdomsområden, klinisk läkemedelsutveckling och global projektledning. Elisabeth har under sin karriär
varit affilierad till både Karolinska Institutet och Linköpings
Universitet och har publicerat flera vetenskapliga arbeten genom
välkända tidskrifter. Elisabeth har ägnat stor del av sin karriär till
läkemedelsutvecklingen inom hjärta-kärl, metabola och mage-tarm
(CVMD) områdena på AstraZeneca, där hennes senaste position var
Global chef för klinisk prövningsverksamhet CVMD. Elisabeth är
också en oerhört engagerande ledare som motiverar och utvecklar
människor i sin närhet.
Både Klas och Elisabeth har under flertalet år arbetat i olika länder. Johannes Hulthe, Antaros
Medical VD kommenterar: "Vi är väldigt glada över att få välkomna Klas och Elisabeth till oss
och vi ser fram emot att dra nytta av deras robusta kompetens. Vi ser dessa tillsättningar som
en strategisk investering som ytterligare kommer att förstärka vår förmåga att hjälpa våra
klienter till evidensbaserade beslut i klinisk läkemedelsutveckling."
___________________________________________________________________________
Om Antaros Medical:
Antaros Medical är ett unikt företag inom läkemedelsutveckling, baserat i Bioventure Hub i
Mölndal, Sverige. Antaros Medical öppnar nya vägar till läkemedelsutveckling med hjälp av
innovativa MRI- och PET-visualiseringstekniker, vilket leder till evidensbaserat och förbättrat
beslutsfattande i klinisk läkemedelsutveckling. Antaros Medicals kunder är spridda över hela
världen och utvecklar nya behandlingar för patienter som lider främst av hjärt- och metabola
sjukdomar.
Läs mer på: www.antarosmedical.com
För mer information kontakta [email protected]