ANMÄL DIG TILL KULTURSKOLAN I LERUM!

MUSIK
Max två kryss.
Grundkurser: 470:Blockflöjt (skolår 2)
Stråk (6-7 år)
Trumpet (skolår 2)
Ensembler:
Körsång
585:(barn fr 6år-/mellan fr.åk4/vuxen)
Stråkinstrument:
(6 år-)
Fiol Altfiol Cello Kontrabas 870:870:870:870:-
Gitarr/Elgitarr 870:Elbas 870:Piano
870:Slagverk/trummor 870:-
Hyr instrument!
Stråk- och blåsinstrument* går att hyra av
Kulturskolan Kostnaden är 360:-/termin och
erbjudandet gäller i mån
av tillgång på instrument.
*För blåsinstrument gäller erbjudandet i
första hand under det första spelåret.
Blåsinstrument:
(skolår 3-)
Blockflöjt
Tvärflöjt
Oboe
Klarinett
Fagott
Saxofon
Trumpet
Trombon
Valthorn
Tuba
Ifylles av målsman:
____________________________________________________________
Namn på sökande
____________________________________________________________
Adress
__________________
Postnummer
________________________________
Ort
____________________________________________________________
Personnummer
_________________________
Tel.hem
_______________________________
Mobil
____________________________________________________________
E-post:
Jag har tagit del av Kulturskolans avgiftsbestämmelser:
______________________________________________
Ort och datum:
870:-
870:870:870:870:870:-
870:870:870:870:-
Sång (skolår 4-)
Musikalskola
(skolår 6-)
Musikterapi (FMT-metoden)
870:-
1110:3360:-
DRAMA
Drama
Drama 90 min
(skolår 6-)
DANS(4 år-)
KONST
840:1110:-
840:-
Konstverkstad1330:(skolår 1-gymnasiet)
Avgiftsbestämmelser
- Som nyinskriven elev debiteras du först
efter två provtillfällen.
- Debitering sker när terminen startats.
- Du är som elev garanterad 27 speltillfällen/läsår.
- Kulturskolans undervisning följer i stort
sett grundskolans och gymnasiets läsår.
- Syskonrabatt om 50% utgår från och
med tredje barnet.
- För vuxna (efter gymnasiet) gäller dubbel
avgift, undantaget vuxenkör och ensemble
.
- Avgifterna som anges gäller avgift/termin.
Egna kommentarer/önskemål:
____________________________________________________________
Målsmans underskrift
____________________________________________________________
Namnförtydligande
ANMÄL DIG TILL KULTURSKOLAN I LERUM!
När kan man börja på kulturskolan?
från 4 år:
klarinett, konstverkstad, kontrabas,
slagverk/trummor, sång, trombon,
dans
körsång, oboe, piano, tvärflöjt, saxo-
trumpet, tuba, valthorn
fon, slagverk/trummor, trombon,
trumpet, tuba, valthorn
altfiol, dans, cello, fiol, grundkurs
stråk(6-7år), kontrabas, körsång
Från skolår 4:
Skolår 9- vuxen:
altfiol, blockflöjt, cello, dans, drama,
drama 90, elbas, fagott, fiol, gitarr/
altfiol, blockflöjt, cello, dans, drama,
elgitarr, klarinett, konstverkstad,
från skolår 1:
elbas, fagott, fiol, gitarr/elgitarr,
kontrabas, körsång, musikalskola,
dans, cello, fiol, konstverkstad,
klarinett, konstverkstad, kontrabas,
oboe, piano, tvärflöjt, saxofon,
kontrabas, körsång
körsång, oboe, piano, tvärflöjt,
slagverk/trummor, sång, trombon,
saxofon, slagverk/trummor, sång,
trumpet, tuba, valthorn
från skolår 2:
trombon, trumpet, tuba, valthorn
grundkurs trumpet, konstverkstad,
Från skolår 6:
kontrabas, körsång,
altfiol, blockflöjt, cello, dans, drama,
Barn och vuxna i
särskilt behov av
stöd
drama 90, elbas, fagott, fiol, gitarr/
Musikterapi (enligt FMT-metoden)
cello, dans, fiol, grundkurs blockflöjt,
Från skolår 3:
elgitarr, klarinett, konstverkstad,
altfiol, blockflöjt, cello, dans, drama,
kontrabas, körsång, musikalskola,
elbas, fagott, fiol, gitarr/elgitarr,
oboe, piano, tvärflöjt, saxofon,
Anmälan
till Kulturskolan i Lerum
Plats för
porto
Kulturskolan Lerum
Ekollonvägen 4
443 50 Lerum
lerum.se/kulturskolan
från 6 år: