Läs mer - Ålands Lyceum

Ålands lyceum
Informationsmöte
27.1.2016
Välkommen!
Dagens program
• Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder
• Studiehandledare Anna Levander informerar om:
– vad som är på gång för studerande i åk 2
– studentexamen
Obs!
• Hem & skola
–
–
–
–
Bidrag till era ungdomar
Karonkan, nästa år
Så betala gärna medlemsavgiften
Uppgifter finns på vår hemsida och i Wilma
Personlig utveckling - gemenskap
INRIKTNINGAR och FÖRDELNING
(flickor/pojkar)
EST
ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
H&I
HUM/SAM
24
NAT.VET
45
(19/26)
(16/8)
151
(87/64)
82 som skall
välja inr.
7
24
74
42
151
(6/1)
(13/11)
(50/24)
(20/22)
(92/59)
9
24
87
41
164
(7/2)
(11/13)
(54/33)
(19/22)
(92/72)
16 +
72
161 +
128
Totalt
466
(13/3)
(40/32)
(104/57)
(58/70)
(271/ 195)
Landskapets och skolornas alkoholoch drogpolicy
•
•
•
•
Rökning är förbjuden på skolans område
Nolltolerans gentemot alkohol och droger
Rökning och alkohol inkörsport till andra droger
Vi vill ha en rökfri arbetsmiljö
Gemensamt arbete!
• Påverka attityder
• Ge besked om vad lagen säger
• En bättre värld skapas definitivt inte med berusning
och droger
• Ska vi ha möjlighet att leva ett bra liv är droger inget
alternativ
• Vi bör alla göra vad vi kan för att motarbeta
drogliberalismen!
18 års åldersgräns
• Under 2016 uppnår de flesta på åk 2 sin myndighetsålder
• Lagen stadgar att skolan (lärare och andra tjänstemän) inte
har rätt att kontakta myndiga studerandes föräldrar
– Inloggningen till Wilma slutar fungera
• All kontakt skall ske med studerandes tillåtelse
• Vi försöker på alla sätt involvera föräldrarna, men vi måste
följa lagen!
• Därför: om det är något som ni känner att är fel, ta kontakt
med oss!
Föräldraintyg vid sjukfrånvaro
• Diskussion om föräldrarnas underskrift på
sjukfrånvarointyg vid examinationstillfällen
• 18 år – myndig
• Men: föräldrarnas underskrift på sjukfrånvarointyg är
en praktisk fråga
 ersätter hälsovårdar- el. läkarintyg
• Har ingenting med myndighetsåldern att göra
Utmaningar i skolan just nu ...
• Nya läroplansgrunder på gång – berör ej åk 2
• Digitaliseringen av studentexamen – berör delvis åk 2
• Vi vet väldigt lite om digitaliseringen men ...
Tidtabell digitala studentprov
H 2016
V 2017
H 2017
V 2018
H 2018
FI
ENG
SPA
MO
SVA
(IA)
RY
(PO)
FY
(LA)
KE
TY
FRA
REL
GE
SK
LIV
FIL
PSY
HÄ
HI
BI
V 2019
MA
Digitaliseringen börjar hösten -16!
Åk 3
Åk 3
Åk 4
Åk 4
Höst
2016
Vår
2017
Höst
2017
Vår
2018
Höst
2018
Vår
2019
TY, GEO,
FIL





FRA, SK,
PSY




FINSKA,
REL, LIV,
HÄ, HI



ENG, SPA,
BI


MO, RY,
FY, KE

MA
Öva digitalt
• Generalrepetition den 6 april 2016 för de som ska skriva
filosofi, geografi eller tyska hösten 2016
– Generalrepetition görs i hela landet
• Även andra får pröva på digitala prov som en del av det
normala kursarbetet
Studiehandledare
• Anna Levander
• Anne-Git Elling
• Jenny Polviander
2A, 2B, 2C
2D, 2E
2F, 2G
Agenda för denna termin, åk 2:
• Individuella samtal
• Kursval inför åk 3
• Studentexamen
• Avslutning
Period 4 (feb-mars)
9.3 - Genomgång
18.3 - Sista dagen att
lämna in kursvalen
4.5 - Information om
höstens prov
27.5 - Sista dagen att lämna
in anmälan
3.6
Informationstillfällen
onsdagar kl.14.30 - 15.15.
• Obligatoriska
– allt som rör studierna vid lyceet, dvs. kursval,
studentprov, karonka etc.
• Valbara
– allt som rör framtida studier och jobb, i Finland och
Sverige, studier utomlands och på Åland,
högskoleprovet, gästföreläsare från öst och väst m.m.
Röster utifrån…
8.9.2015: En grupp i samhällslära fick besök av
specialrådgivare Julia Lindholm från Finlands ständiga
representation i Bryssel. Julia berättade om sitt arbete,
där hon bland annat arbetar för åländska frågor i unionen.
Julia skrev studenten i vår skola 2005
1612.2015: Magnus Lundberg
berättade om sina studier samt sin
karriär som forskare, företagsledare,
entreprenör, affärsman och riskkapitalist
i Sverige och USA. Magnus blev student
vid Ålands lyceum 1975 och var
inbjuden av skolans företagsgrupp.
Gästföreläsningar hittills …
– Polisyrkeshögskolan
– Red Cross Nordic United World College (Norge)
– Åländska studentlaget i Åbo (Åbo Akademi och Novia)
– Åländska studentföreningen i Helsingfors (Aalto, Arcada, Hanken,
HU, Soc & Kom)
– Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
– Information om studier och yrken (av studerande och yrkesverksamma)
•
•
•
•
Reseledare
Läkare
Psykolog
Pilot
Studentexamen
• Studentexamen
– En nationell examen
– Ger behörighet för högskolestudier
överallt i världen.
Studentprov: Vilka prov ingår?
•
Fyra obligatoriska prov:
- Modersmål
+ 3 av följande ämnen
–
–
–
–
•
Främmande språk (eng)
Matematik
Ämnesreal
Finska (A-språkstudier)
Utöver de fyra obligatoriska proven kan extra prov
avläggas.
Studentprov: Extra prov
• Utöver de fyra obligatoriska proven kan den
studerande välja att skriva extra prov:
1) Det prov som blir ”över”
2) Flera ämnesrealprov
3) Främmande språk:
• franska
• spanska
• tyska m.fl.
Studentprov: Lång nivå
• Ett av de obligatoriska proven måste avläggas på
lång nivå:
- Engelska
- Finska
- Matematik
Studentprov: Flera skrivtillfällen
• Kan spridas på tre på varandra följande tillfällen
t.ex. vår - höst - vår.
– Hos oss är det vanligt att engelska skrivs på hösten och de
resterande skrivningarna på våren i åk 3.
– Korta språk (franska och tyska) skrivs ibland på våren i åk 2.
• För att få skriva prov i ett ämne måste man ha
avlagt de obligatoriska kurserna.
Studentprov: Kostnader och
specialarrangemang
• Studentproven konstrueras i Helsingfors och kostar att
skriva.
– Ca 14 € per provtillfälle (vår eller höst)
– Ca 28 € per anmält prov
• Studerande med läs- och skrivsvårigheter har möjlighet till
specialarrangemang.
– förlängd tid
– dator
Provet i modersmålet
• Modersmålsprovet är obligatoriskt för samtliga
skribenter.
• Det skrivs vid två separata skrivtillfällen och består
av
1) ett textkompetensprov
2) ett essäprov
• Vitsordet baserar sig på båda proven.
Proven i språk
• Engelska, finska, franska, ryska, spanska,
tyska etc.
• Proven är tudelade:
1) Hörförståelse
2) Textförståelse
Grammatikuppgifter
Uppsats
Proven i matematik
• Två nivåer:
1) Lång
2) Kort
• Skribenter som läst lång matematik kan skriva
provet i kort matematik.
• Första delen av provet räknas utan kalkylator,
den senare med.
• Kalkylator och MAOLs-tabell lämnas in dagen
innan provet.
Ämnesrealen
• Proven är fördelade på två olika dagar; man kan endast
skriva ett ämne per dag.
– Provdag 1:
Biologi, filosofi, fysik, historia
eller psykologi.
– Provdag 2:
Geografi, hälsokunskap, kemi,
livsåskådning, religion eller
samhällskunskap.
Ämnesrealen
• Om examinanden vill skriva två prov som ges på
samma dag skrives proven vid skilda tillfällen.
• Exempelvis:
– Hösten:
hälsokunskap
– Våren:
samhällslära
Ämnesrealen
• Endast ett realämne kan avläggas som obligatoriskt
prov, därutöver kan man skriva extra
realämnesprov.
• Olika antal frågor beroende på valt ämne.
• Det förutsätts att man har läst både de
obligatoriska och fördjupade kurserna i ämnet.
Ämnesrealen
• Studerande förbereder sig genom att läsa följande kurser:
Ena dagen:
Ev.luth. religion
REL1, REL2, REL3, REL4, REL5
Geografi
GEO1, GEO2, GEO3, GEO4
Hälsokunskap
HÄ1, HÄ2, HÄ3
Kemi
KEL1, KEL2, KEL3, KEL4, KEL5, KEL6, KEL7, KEL8
Livsåskådning
LIV1, LIV2, LIV3, LIV4, LIV5
Samhällslära
SK1, SK2, SK3, SK4, SK5
Andra dagen:
Biologi
BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6
Filosofi
FIL1, FIL2, FIL3, FIL4
Fysik
FYL1, FYL2, FYL3, FYL4, FYL5, FYL6, FYL7, FYL8, FYL9
Historia
HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, HI6, HI7, HI8, HI9
Psykologi
PSY1, PSY2, PSY3, PSY4, PSY5, PSY6, PSY7
Studentexamensvitsord
•
•
•
•
•
•
•
Laudatur
Eximia cum laude approbatur
Magna cum laude approbatur
Cum laude approbatur
Lubentur approbatur
Approbatur
Improbatur
(L)
(E)
(M)
(C)
(B)
(A)
(I)
7p
6p
5p
4p
3p
2p
0p
Vad händer om man får underkänt
(improbatur) i ett ämne?
• Ingen examen?
• Ett underkänt vitsord i något av de obligatoriska
studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt:
I+
I
II=
kompenseras med poängtalet
kompenseras med poängtalet
kompenseras med poängtalet
kompenseras med poängtalet
12
14
16
18
Vad händer om man får underkänt
(improbatur) i ett ämne?
• Exempel:
Sture Student fick I i matematik, vilket kompenseras med
14 poäng.
Han fick:
Matematik
Modersmål
Finska
Engelska
Biologi (extra)
I
C
C
C
A
Sture blir student!
(0p)
(4p)
(4p)
(4p)
(2p)
= 14 poäng
Vad händer om man får underkänt i
ett extra prov?
• Ingenting!
• Ett underkänt extra prov medräknas inte.
• Ett godkänt extra prov har en kompenserande effekt om
man t.ex. behöver extra poäng till ett underkänt
obligatoriskt prov.
 Extra prov är aldrig till nackdel för
examinanden.
Att göra om prov
• Ett underkänt prov får skrivas om två gånger. Omprovet
måste skrivas inom de tre nästa examenstillfällen efter att
examinanden blivit underkänd.
• Ett godkänt prov får skrivas om en gång. Ingen tidsram.
• Det är alltid det bästa resultatet som räknas!
För mer information
• Gå in på studentexamensnämndens hemsida:
www.ylioppilastutkinto.fi
• Läs i studieguiden och på skolans hemsida
www.lyceum.ax
Studentprovens betydelse för
vidarestudier på fastlandet
• Studentproven ger poäng vid ansökan till olika
utbildningsområden. Exempel:
• Ingenjörs- & arkitektutbildningar: studentproven i lång
matematik, fysik eller kemi
• Språkutbildningar (-lärare, t.ex.): studentprovet i det språk du
vill studera
• Ekonomutbildning: studentproven i matematik och samhällslära
• Antagningen bygger på
– Urvalsprov
– Poäng för studentprov (olika beroende på vald utbildning)
Studentprovens betydelse för
vidarestudier vid Högskolan på Åland
• Ingen alls …
• Antagningen bygger på
– avgångsbetygets medeltal och vissa läroämnesvitsord beroende
på valt utbildningsprogram
– urvalsprov till vårdprogrammet
Studentprovens betydelse för
vidarestudier i Sverige
• Ingen alls …
• Antagningen bygger på
– avgångsbetygets medeltal
eller
– resultat från högskoleprov
• Mer info på skolans hemsida: Sidor för studerande –
Studiehandledning – Vidare studier
Studentprovens betydelse för
vidarestudier i & utanför Norden
• Alla länder/lärosäten har sina specifika antagningsregler.
– Studentprov ofta viktiga, men även avgångsbetyg, urvalsprov,
intervjuer, referenser m.m.
• Börja i god tid.
• Ex. Storbritannien
– Det är studentproven som ger poäng vid ansökan till
universiteten i Storbritannien, därtill skall man dels ha en
referens från skolan och dels skriva ett personligt brev om
varför man vill gå aktuell utbildning.
Lusse, och sen då?
•
•
•
•
Fastlandet?
Sverige?
Åland?
Övriga världen?

I höst ordnas ett skilt informationstillfälle för
föräldrar om vidare studier, antagningssystem,
urval etc.
Varmt välkomna!