CISOR-puheenjohtajuus 2016-2018

CISOR-puheenjohtajuus
2016-2018
24.1.2016
Confédération Interalliée desSousOfficiers deRéserve - CISOR
• Kansainvälinenreservin
aliupseerijärjestöjenliitto
• Perustettuvuonna1963
• 13jäsenmaata
– Nato-maita+Suomi,Sveitsija
Itävalta
• Suomipuheenjohtajamaa
vuosina2016-2018
• www.cisor.info
24.1.2016
TapahtumatSuomessa2016-2018
•
Kongressi13.-16.10.2016
– Kaartinjääkärirykmentti,Helsinki
– JuhaParkkonen,[email protected]
•
Hallituksenkokous9.-12.2.2017
– Jääkäriprikaati,Sodankylä
– JariVaarala,[email protected]
•
Sotilasmoniottelu26.6.-2.7.2017
– Karjalanprikaati,Vekaranjärvi
– KariNiemi,[email protected]
•
Hallituksenkokous5.-8.10.2017
– Kaakkois-Suomenrajavartiosto,Lappeenranta
– JoonasGrönlund,[email protected]
•
Hallituksenkokous,8.– 11.2.2018
– Rannikkolaivasto,Turku
– OsmoSuominen,[email protected]
•
Puheenjohtajuudenvaihtotilaisuus28.6.– 1.7.2018
– Lapinilmatorjuntarykmentti,Rovaniemi
– MarkkuPeltoniemi,[email protected]
24.1.2016
Santahaminankongressi
• Avajaiset
• Lipunnosto,valokuvaus
• Kongressi
• Santahaminatalo, auditorioItälinnake
• Suomenerityispiirteiden, maamme
puolustusjärjestelmän, vapaaehtoisen
maanpuolustuksen, Reserviläisliiton ja
puheenjohtajakauden esittelyt
• Hallituksenjatyöryhmienkokoukset
• Santahaminatalo, ryhmätyöhuoneet
Santahaminankongressi
• Tutustuminenvarusmiesten
koulutukseen,AKE(perjantai)
• TutustuminenMPK:n koulutukseen
(Kohteensuojaus04001611008)
• Kalustoesittely+PASI-ajelu
• Tauko-ohjelma
•
•
•
•
PV:n koulutusvideot
Eko-Aims -simulaattoriammunta
Yritysesittely (SAKO)?
MISU- ajoneuvo(Protolab PMPV6x6)?
• Saunominen(perjantai-ilta)
• PLM:n vierasmaja jaKAARTJR:n sauna
Järjestäjienkouluttautuminen
• Kansainvälisiintapahtumiinvalmistautuminen–kurssi
(17001612038)
• PVPALVK,Rantatie66,Tuusula19.3.2016klo9-16
• Tavoitteenakouluttaakansainvälisiinsotilastapahtumiin
osallistuviareserviläisiäturvallisiintoimintatapoihin,
oikeanlaiseenkäyttäytymiseenym.
• Sisältö
– Sotilasasunkäyttöulkomailla
– Käyttäytyminensotilasasussa
– Tiedustelunjanormaaliinkiinnostukseenliittyvien
kysymystenerottaminentoisistaan
– MPK:n käytännöt
– Puolustusvoimienkäytännöt
24.1.2016