Byablade 1 / 2016

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.
www.norrasibbouf.fi
1
1 / 2016
Hej på er!
Välkommen till ett nytt år med NSU! Årets
verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter i flera olika
intresseriktningar och det finns program för alla!
Vi önskar också att ni bästa läsare aktivt tar del i det som
arrangeras endera som deltagare eller som hjälpande
talkokraft. Som ni vet så behövs det alltid talkokrafter för att
de olika evenemangen skall bli förverkligade! Utan aktiva och
duktiga talkoarbetare skulle vi t.ex inte ha en egen isplan i
fint skick!
Under år 2016 samlar föreningen aktivt in medlemmarnas
e-postadresser för att möjliggöra en snabbare och smidigare
kommunikation mellan föreningen och medlemmarna!
Närmare info längre fram i bladet! Byabladet fortsätter förstås
att vara föreningens infoblad som tidigare!
Information och mycket därtill finns naturligtvis också på
vår hemsida www.norrasibbouf.fi.
Vi ser fram emot ett aktivt år och hoppas att få se just dig
med i verksamheten!
NSU:s styrelse
2
Hei kaikki!
Tervetuloa NSU:n kanssa uudelle vuodelle! Toimintasuunnitelmamme on tänä vuonna täynnä monenlaista
toimintaa joten tekemistä löytyy varmasti kaikille!
Toivomme teiltä parhaat lukijat aktiivista osanottoa
toimintoihin joko osallistujina tai talkoohenkilöinä. Kuten
tiedätte tarvitsemme runsaasti talkoohenkeä jotta pystytään
järjestämään kaikkia tapahtumia! Meillä ei esimerkiksi olisi
omaa jäärataa hyvässä kunnossa ilman aktiivisia ja taitavia
jäseniä!
Vuoden 2016 aikana keräämme aktiivisesti teidän jäsenien
sähköpostiosoitteita mahdollistaaksemme ripeämpää ja
joustavampaa viestintää yhdistyksen ja jäsenistön välillä!
Byablade jatkuu tietenkin yhdistyksen infolehtisenä!
Tietoa ja paljon enemmän löytyy luonnollisesti myös
kotisivullamme www.norrasibbouf.fi.
Odotamme innolla aktiivista vuotta ja toivomme näkevämme
juuri sinua mukana toiminnassamme!
NSU:n hallitus
3
BARN- OCH UNGDOMSKVÄLLAR
LASTEN- JA NUORTENILLAT
Torsdag 21.1. 18:00 – 20:00
Chillkväll på Viljan
Tisdag 9.2. 18:30
Fastlagsjippo på isplanen / Laskiaisrieha jääkentällä
4
FASTLAGSJIPPO
på isplanen tisdagen den 9.2
kl.18.30.Buffet med
fastlagsbullar, saft, kaffe och
grillkorv. Välkommen!
ARR. Byaföreningarna i BorgbyHertsby
LASKIAISRIEHA
jääkentällä tiistaina 9.2 klo
18.30. Puhvetti, mm.
laskiaispullaa, mehua, kahvia,
grillimakkaraa. Tervetuloa
mukaan! JÄRJ. Kylien seurat
Om vädret medger...
Sö-su 28.2 25. Sopploppet / 25. Soppahiihdot
Sö –su 6.3 Vargspåret / Susihiihto
Skidmästerskapets datum ej fastslaget!
Följ med närmare info på hemsidan angående skidloppen!
NSU-mästerskapen i BORDTENNIS
avgörs söndag 3.4 på Viljan.
Barn och ungdomar börjar kl.11 och
dam- och herrklassen kl.12
PÖYTÄTENNIKSEN NSU-mestaruus
ratkaistaan sunnuntaina 3.4
Viljanilla. Lapset/nuoret alk. klo.11
ja naiset/miehet klo 12.
5
Vi förbättrar kommunikationen!
Under år 2016 samlar föreningen aktivt in medlemmarnas epostadresser för att möjliggöra en snabbare och smidigare
kommunikation mellan föreningen och medlemmarna!
I första hand är avsikten att minska på portokostnaderna för
postning av Byabladet (många av våra medlemmar får
Byabladet postat), men att e-postadresserna införs i medlemsregistret möjliggör även andra nyhetsutskick och puffande av
tillställningar då det är befogat.
Byabladet kommer även fortsättningsvis att delas ut till alla
postlådor i Borgby och Hertsby!
Om du framöver vill ta emot information elektroniskt,
vänligen meddela din e-postadress till [email protected]uf.fi
med det snaraste!
6
NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonom
Program & Kultur
Idrott och Motion
Fastighet
Barn- och ungdom
Styrelsen 2016
Micaela Oljemark
Måns Stenström
Johan Isaksson
Karola Manninen
Pia Heikkinen
Stefan Laurén
Christian Borgström
Janina Saarinen
Frida Villanen
Bokning och uthyrning av Viljan:
Pia Heikkinen
Uthyrning av fotbollsplanen:
Karola Manninen
050 300 7385
040 531 1989
050 340 5034
050 520 8466
050 445 2795
044 918 7721
040 620 3171
040 762 6971
050 599 9552
050 445 2795
050 520 8466
Styrelsen nås även via e-post: [email protected]
eller fö[email protected]
www.norrasibbouf.fi
www.facebook.com/norrasibbouf
7
NSU HÄNDELSEKALENDER
21.1
30.1
9.2
11.2
28.2
6.3
10.3
26.3
31.3
3.4
7.4
28.4
19.5
TAPAHTUMAKALENTERI
Barn-/ och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta
Teaterresa till Fallåker
Bussen startar från Viljan klockan 14:45
Fastlagsjippo / Laskiaisrieha
Barn-/ och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta
Sopploppet / Soppahiihto
Vargspåret / Susihiihto
Disco
Påskhäxträff / Pääsiäisnoitatreffit
Vårmöte / Kevätkokous
Pingismästerskap / Pingismest.kilpailut
Hoplop
Barn-/ och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta
Disco
www.norrasibbouf.fi
8