Lue, kenelle ja miten! - Pro Growth Consulting

Myy Paremmin RekryKoulutus:
ICT-palveluiden myyjä
KOULUTUSINFO YRITYKSILLE
Tarvitsetteko ratkaisumyyjää
tai key account manageria?
Keväällä 2016 yrityksellänne on mahdollisuus osallistua
koulutukseen, jossa valitsemanne työnhakija koulutetaan
ICT-alan myynti- ja asiakkuustyöhön.
Koulutus on kehitetty Ohjelmistoyrittäjien suosiman Myy
Paremmin -koulutuksen pohjalta.
Myy Paremmin -RekryKoulutus lyhyesti
Koulutuksen tavoite: Rekrytoidaan koulutettu ja tuloksia tekevä myyntiosaaja.
•
•
•
•
Noin 4 kk pituisen ICT-alan RekryKoulutuksen hyväksytysti suorittaneilla
henkilöillä on tarkoitus työllistyä ICT-myyntitehtäviin pk-seudulla toimiviin
yrityksiin.
RekryKoulutuksen sisältönä Myy Paremmin -valmennuksen teemoja:
henkilökohtainen myyntikyvykkyys ja sen kehittäminen, myyntityön parhaat
käytännöt ja vaatimukset tulevaisuudessa, myyntistrategian merkitys ja
myyntiprosessi. Koulutus sisältää lisäksi asiakkuuksien johtamista ja
viestintätaitojen hiomista.
Osallistujat tekevät erilaisia henkilökohtaisia testejä, kuten myyntikyvykkyystesti
SalesKey´n. Koulutuksen alussa saatujen testitulosten perusteella osallistujia
ohjataan kehittämään haluttuja henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Yhtenä oppimismenetelmänä käytetään coachingia loistavien tulosten
aikaansaamiseksi ja osallistujien taitojen hiomiseksi.
Mitä tämä tarkoittaa yritykselle?
•Yritys valitsee yhdessä TE-toimiston ja Pro Growthin kanssa mieleisensä
hakijan myyntikyvykkyystestin, haastattelun ja kirjallisen työnäytteen pohjalta.
•Arvioitu alustava ajankohta koulutukselle on huhtikuu – elokuu 2016.
•Pro Growth kouluttaa valitut henkilöt. Lähikoulutus kestää noin 5 viikkoa, jonka
jälkeen opiskelijat siirtyvät yrityksiin ohjatulle työssäoppimisjaksolle.
•Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat tekevät yrityksen tavanomaisia töitä.
Pääpaino on myynnissä ja asiakkuuksien hoitamisessa.
•Työssäoppimisjakson aikana ei vielä makseta palkkaa, mutta toimitaan kuten
työsuhteen alkaessa: järjestetään tietokone ja internet-yhteys, puhelinnumero ja
liittymä, yrityksen sähköposti sekä kunnollinen perehdytys työhön.
•Koulutuksen päätteeksi yritys saa osaavan, koulutetun ja motivoituneen
myyntihenkilön palvelukseensa. Palkkaus tapahtuu koulutuksen jälkeen.
•Yrityksen maksuosuus koulutuksesta on 30 % per henkilö. Tässä koulutuksessa
se on alustavan laskelman mukaan hieman alle 1000 € / henkilö.
•ELY-keskus maksaa koulutuksesta 70 %.
Miten yritys pääsee mukaan?
•
•
Ilmoita yhteystietosi Rasmus Roihalle tai Erkki Tuomelle (Yhteystiedot ovat tämän
esityksen lopussa.) Kerro viestissä lyhyesti, millaista ratkaisumyyjää, key account
manageria tai vastaavaa henkilöä haette ja mihin tarkoitukseen häntä tarvitaan.
Tai viestin sijaan kopioi selaimeen ja täytä oheinen yritysilmoittautumislinkki:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin988947&SI
D=568cac5b-5540-43a7-a1d9-0c1934b626c3&dy=1671929870
•
•
•
Saat Pro Growthilta paluupostissa tarkempia ohjeita ja ELY:n lomakkeen
esitäytettynä allekirjoitettavaksi ja täsmennettäväksi.
Lomakkeen mukana yrityksen tulee toimittaa kaupparekisteriote ja todistus
verojen maksamisesta.
Huomioithan, että ELY edellyttää seuraavia asioita mukaan tulevilta yrityksiltä:
– Ei irtisanomisia tai YT-menettelyitä viimeisen 9 kk aikana vastaavista
tehtävistä
– Riskiluokitus vähintään tasolla 4
– Yrityksellä on aito tarve uudelle henkilöstölle ja se on oikeasti palkkaamassa
henkilön koulutuksen päätteeksi
Koulutuksen eteneminen
40 pääsee tähän vaiheeseen Valintaprosessi
20 koulutettavaa
Koulutusvaihe
Työssä oppiminen + valmentajan tuki
Työsuhde alkaa
Koulutettu ratkaisumyyjä aloittaa
uudessa työssään
4,5 kalenterikuukautta
Keitä tavoitellaan?
• Työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita myynnistä ja
jotka soveltuvat palveluiden myyntiin ja/tai asiakasvastuullisiksi henkilöiksi ICT-alan
yrityksiin.
• Sopiva tausta koulutukseen hakijalle voi olla mikä tahansa, mutta parhaiten onnistuu,
jos on aikaisempaa työkokemusta yritysmyynnistä, ICT-alasta, asiakkuuksien
hoitamisesta tai myynnin koordinoinnista.
• Koulutus on suomenkielinen, joten valittujen henkilöiden pitää osata suomea.
Koulutuksen hyvät puolet.
Työnantajan näkökulma
•
•
•
•
•
•
TE-toimisto on kouluttajan avulla seulonut opiskelijat isosta massasta hakijoita
Opiskelija on saanut uusimman ICT-alan myynnin koulutuksen
Koulutus toteutetaan jo kolme kertaa tehdyn ja erinomaisia palautteita saaneen
Myy Paremmin –koulutuksen pohjalta. Tämä koulutus on tuttu useimmille
Suomen ohjelmistoalalla.
Työnantaja saa ICT-alan myynnin koulutuksen läpikäyneen henkilön, jonka
myyntikäyttäytyminen on testattu kansainvälisellä testillä ja todettu sopivaksi
työnantajan tarpeisiin.
Lopullinen työsopimus solmitaan koulutuksen päätyttyä, kun opiskelija on ollut
oppimassa työhön jo noin 2 kk:n ajan.
Rekrytoinnin onnistuminen varmistetaan tehokkaalla kommunikoinnilla
työnantajan, opiskelijan ja valmentajan välillä.
Lisätietoja yrityksille antavat:
Erkki Tuomi, Pro Growth Consulting p. 050 676 62 ja
[email protected]
Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät p. 0400 180 434 ja
[email protected]
Lisätietoja ELY-keskuksen puolesta antaa erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen
p. 050 312 8815 ja [email protected]