Huawei aloitusopas (PDF-muodossa) - 4G

Huawei E5186s-22a LTE
Pika-aloitus
Tässä oppaassa olevat CPE:n toimintojen kuvaukset ja kuvat ovat vain viitteeksi. Ostamasi tuote voi poiketa
dokumentin tuotteesta.
Saat lisätietoja CPE:n toiminnoista ja kokoonpanoista CPE:n mukana toimitettavasta
verkonhallintasivun online-ohjeesta.
Ulkoasu
1 2 3 4 5
18
— 17
— 16
7
8
9
10 11 12 13
1
Power merkkivalo


Päällä: CPE:n virta on kytketty päälle
Pois: CPE:n virta on kytketty pois
2
Tilan ilmaisin


Jatkuvasti syaani: CPE on yhdistetty LTE-verkkoon.
Jatkuvasti sininen: CPE on yhdistetty 3G-verkkoon.



14 15
-
Jatkuvasti keltainen: CPE on yhdistetty 2G-verkkoon.
Jatkuvasti vihreä: CPE on yhdistetty Ethernet-verkkoon.
j a tkuva s ti puna inen:
–
Mikro-SIM-korttia ei tunnisteta, PIN-koodia ei ole syötetty tai PIN-koodin tarkistus
epäonnistui.
—
—
CPE ei onnistunut muodostamaan yhteyttä langattomaan verkkoon.
CPE ylikuumenee. Sen verkkoyhteys katkaistaan, jotta laite voi jäähtyä.
( )
3 ( f ) Wi-Fi-ilmaisin


Palaa: Wi-Fi-toiminto käytössä
Vilkkuu: WPS-yhteystodennus on käynnissä. Prosessin ei pitäisi kestää yli 2 minuuttia.

Pois: Wi-Fi-toiminto pois käytöstä
4 Voice-ilmaisin



Päällä: varattu linja
Vilkkuu: saapuva puhelu
Pois: vapaa linja
5
Y 1 1 1 Signaalin ilmaisin


Päällä: näyttää verkkosignaalin voimakkuuden. Täysi merkkivalo tarkoittaa voimakasta signaalia.
Pois: Ei verkkosignaalia.
6 Mikro-SIM-korttipaikka
Mikro-SIM-korttia varten.
7 Wi-Fi-painike
Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai pois käytöstä pitämällä tätä painiketta painettuna alle 1 sekunnin ajan.
CPE tukee 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoja.
8 Nollauspainike
Palauta CPE:n oletusasetukset pitämällä tätä painiketta painettuna yli 3 sekuntia.
Kun CPE:n oletusasetukset palautetaan, kaikki aiemmat asetukset korvataan oletusasetuksilla.
9 WPS-painike
Kun WPS on käytössä, muodosta 2,4 GHz:n WPS-yhteys painamalla painiketta 1-5 sekuntia tai muodosta 5 GHz:n
WPS-yhteys painamalla sitä yli 5 sekuntia.
10 Virtapainike
Kytke CPE:n virta päälle ja pois painamalla tätä painiketta.
11 Virtaliitin
Liitä CPE:n virtalähteeseen.
12 USB-portti
Liitä USB-tallennuslaitteeseen tai USB-tulostimeen.
 CPE tukee FAT16-, FAT32-, ext2- ja ext3-muodoissa olevia USB 1.1- ja 2.0 -tallennuslaitteita. Tallennuslaitteet, joiden
virtalandevaatimukset ylittävät USB-standardit, eivät välttämättä toimi oikein. Tällaisissa tapauksissa on
suositeltavaa käyttää ulkoista virtalähdettä.


CPE on yhteensopiva samba-tuella varustettujen USB-tulostimien kanssa.
Tähän porttiin ei voida liittää USB-isäntälaitteita, kuten tietokoneita.
13 TEL-portit (RJ11)
Puhelimien tai faksilaitteen laittamista varten.
Älä liitä puhelinta ja faksilaitetta CPE:hen samanaikaisesti.
14 LAN-portit (RJ45)
Tietokoneiden, kytkimien tai muiden verkkolaitteiden liittämistä varten.
15 LAN4/VVAN-portti (RJ45)
Liitä Ethernet-porttiin, tietokoneeseen, kytkimeen tai muuhun verkkolaitteeseen.
16 LAN4/VVAN-ilmaisin

Palaa: Portti on liitetty Ethernet-porttiin tai –laitteeseen,


Vilkkuu: Dataa siirretään portin kautta.
Ei pala: Porttia ei ole liitetty Ethernet-porttiin tai -laitteeseen.
17 LAN-ilmaisimet



Palaa: Porttiin on liitetty laite.
Vilkkuu: Dataa siirretään portin kautta.
Ei pala: Porttiin ei ole liitetty laitetta.
18 Ulkoiset antenniportit (SMA-J)
Ulkoisten antennien (lisävaruste) liittämistä varten.
Huomautus:
Irrota CPE:n takakansi ennen ulkoisen antennin liittämistä CPE:hen.
Mikro-SIM-kortin asettaminen laitteeseen
Asenna mikro-SIM-kortti kuvan mukaisesti
.
Huom!


Poista mikro-SIM-kortti painamalla sitä ensin kevyesti sisäänpäin ja vapauttamalla se sen jälkeen.
Kortti ponnahtaa ulos automaattisesti.
Älä irrota mikro-SIM-korttia, kun CPE:n virta on kytketty. Tämä vaikuttaa CPE:n suorituskykyyn,
ja mikro-SIM-korttiin tallennetut tiedot voidaan menettää.
Käyttötilanne
CPE pystyy:

Tarjoamaan Internet-yhteyden Wi-Fi-laitteisiin ja tietokoneisiin.

Yhdistämään puhelimia puhepalveluja varten.
Huomautus:
2G-verkkoon yhdistettynä CPE:n tukee piirikytkentäisiä (CS) puheluja mutta ei VoIP:ta.

Yhdistä faksilaitteeseen faksipalveluita varten.
Toimimaan apuna tiedostojen tallennuksessa USB -muistilaitteisiin ja jakamisessa niistä.


Yhdistä USB-tulostimeen.
Laajentamaan LAN-verkon kattavuutta yhdessä keskit timien ja kytkimien kanssa.
Tilanne 1: Internetin käyttö LTE-, 3G- tai 2G-verkkoa käyttämällä
CPE käyttää operaattorisi LTE-, 3G- tai 2G-verkkoa Internet-yhteyttä varten.
Huom!


Kun CPE on käytössä, voit parantaa signaalin vastaanottoa muuttamalla laitteen asentoa tai suuntaa
Ulkoinen antenni on lisävaruste. Jos se ei sisälly pakettiin, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun
jalleenmyyjään ostaaksesi CPE:n kanssa yhteensopivan ulkoisen antennin.
Tilanne 2: Internetin käyttö Ethernet-liitäntää (WAN) käyttämällä
Yhdistä CPE:n LAN4/WAN-portti Ethernet-porttiin verkkokaapelilla. Sen jälkeen voit kayttaa Internetia Ethernetverkon, esimerkiksi kodin ADSL:n, hotellin DHCP:n tai kampuksen staattisen IP-laajakaistaverkon, kautta.
Internetin käyttäminen Ethernet-verkon kautta:
1.
Liitä CPE Ethernet -porttiin verkkokaapelilla.
2.
Kirjaudu CPE:n verkonhallintasivulle ja määrita Ethernet-yhteyden parametrit.
3.
Kun moodi-valo palaa vihreänä, Ethernet-yhteyden muodostaminen on onnistunut
Verkonhallintasivulle kirjautuminen
1.
Kun asiakas on muodostanut yhteyden CPE Wi-Fin tai LAN-portin kautta, käynnistä selain asiakkaassa ja mene
verkonhallintasivulle (http://192.168.8.1).
2.
Syötä käyttäjänimi ja salasana kirjautuaksesi verkonhallintasivulle.
Huomautus:
Oletuskäyttäjätunnus ja -salasana on painettu CPE:n etikettiin.
Turvallisuutta koskevat tiedot

Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -20 - +70 'C
Äärilämpötilat voivat vahingoittaa puhelinta ja lisävarusteita.

Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta
auringonvalolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta
säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.

Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, liesistä,
kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.

Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman verkkovirtasovittimen, laturin tai akun käyttö voi
aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.

Valitse ainoastaan lisävarusteita, jotka laitteen valmistaja on hyväksynyt tätä mallia varten. Muun
tyyppisten lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa takuun raukeamisen tai rikkoa paikallisia säädöksiä
ja lakeja, minkä lisäksi se voi olla vaarallista. Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja hyväksyttyjen
lisävarusteiden saatavuudesta omalla alueellasi.
 Pistoke toimii laitteen päävirtakytkimenä.
 Kytkettävien laitteiden seinäpistorasia asennetaan laitteiden lähelle. Pistorasian on oltava helposti
käytettävissä.