Disse styrer banken - Lillesands Sparebank

Disse styrer sparebanken – 2015
Styret
→ Varamedlemmer
Brit Lauvrak Andersen
Sverre Tønnessen
Heikki Erling Systad
Karin Hagen ansattes rep.
Signe Ann Jørgensen leder
Torkil S. Mogstad nestl fra -08
Knut Harald Kvifte
Inger Vollstad
Ingeborg Dobbe ansattes rep.
2004-2016
2008-2016
2013-2017
2015-2016
2012-2016
Kontrollkomitéen
→ Varamedlemmer
2008-2016
Bjørg Håkedal
2008-2016
Anders From
2015-2016
Johannes M Vallesverd
Steinar Sandberg
Ingjerd Kulia
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Forstanderskapet
Innskytervalgte
Steinar Sandberg
Bente Sophie Ribe Lauritzen
Kari Berntsen
Olav Otto Skalle
Wenche Østby
Ove Cornelius Olsen
Reidun Åsbø Salvesen
Petter Aabye
Anders From
Kirsten Vennesland nestl fra -09
Odd Nordvoll
Ragnhild H. Thomassen
Kommunevalgte
Finn Bergkirk
Ragnar Langfeldt leder fra -09
Ingebjørg Ribe Rudihagen
Marie Vallesverd Dannevig
Ansattes valg
Marianne B. Denstad
Anne Britt Nordal
Gudrun Birkeland
Anne Lise Hodne Eriksen
Periode → Varamedlemmer
2006-2018
2015-2019
Mona S. Haldorsen
2007-2019
Linda Gregersen
2009-2017
Espen Sjølund
2012-2016
Bjørn Mariussen
2001-2017
Sturla Bonde Aas Meyer
2006-2018
Kristoffer Thomassen
2012-2016
2008-2019
2008-2018
2012-2016
2009-2017
Periode
2012-2016
2008-2016
2012-2016
2008-2016




Varamedlemmer
Heidi Mæsel Oftedahl
Halvor Rismyhr
Bjørn Hagen
Bente Ekra Grimenæs
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Til 2016
Til 2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
→ Varamedlemmer
2012-2016
Ellen Endresen
2008-2016
Wigdis Johannessen
2006-2018
2012-2018
Anne Brit Gundersen
Til 2016
Til 2016
→ Varamedlem
2011-2017
Reidun Åsbø Salvesen
2012-2016
2014-2016
Til 2016
Til 2016
Valgkomitéen innskyternes valg
Steinar Sandberg
Wenche Østby
Kari Berntsen
Varamedlemmer
2014-2016 → Kirsten Vennesland
2011-2017 → Finn Bergkirk
2012-2016 → Anne Britt Nordal
Valgkomitéen i forstanderskapet
Petter Aabye
Marie Vallesverd Dannevig
Anne Lise Eriksen
Lillesands Sparebank
Til 2016
Til 2017
Til 2016