Regler ungdomsfotball i Lerøy Jentecup 2016

Regler ungdomsfotball i Lerøy Jentecup 2016
Kampene i Lerøy Jentecup 2016 blir dømt etter NFF sine retningslinjer og gjeldende
regelverk for ungdomsfotball. Unntak som gjelder spilletider, aldersbestemmelser, rangering i
pulje-/sluttspill o.l. er listet under.
Klasser:
7’er fotball:
J13/J14:jenter født 2002
9′er-fotball:
J13: jenter født 2003
11′er-fotball:
J14: jenter født 2002
J17: jenter født 1999,2000,2001
J19: jenter født 1997 og 1998
FRAMMØTE:
Meld ankomst til sekretariatet senest 30 minutter før første kamp.
LAGLISTER:
Alle lag SKAL i god tid før første kamp (30 minutter ), registrere spillere laget benytter i hele
turneringen. Påmeldingssiden KAN benyttes til spillerregistrering
(http://www.profixio.com/reg/leroyjentecup2016 ) ellers fylles ut lister som man får i
sekretariatet. Laglistene skal inneholde navn og fødselsår på spillerne. Laglisten kan ikke
inneholde mer enn 18 spillere.
En spiller er ikke spilleberettiget i Lerøy cup før vedkommende står oppført på laglisten. Det
er lagleders ansvar å påse at spillelister til enhver tid er ajourført.
På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.
REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE:
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer.
En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i hver årsklasse.
Dispensasjonsregler som for Hordaland Fotballkrets.
KAMPAVVIKLING:
Lagene må være fremmøtt på banen 5 minutter før avspark.
Det lag som står først i programmet tar avspark og holder godkjent ball.
Det henstilles til lagene om å ta med reservedraktsett eller vester for å unngå draktkollisjon.
SPILLESYSTEMER:
Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, alternativt 3 eller 5 lag. De to beste lagene i hver pulje
går videre til A-sluttspill. Sluttspill spilles som cup frem til finaler.
REKKEFØLGEN INNEN HVER PULJE AVGJØRES PÅ FØLGENDE MÅTE:
Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0
poeng for tap.
Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:
1.Målforskjellen
Står fremdeles flere lag likt i poeng og målforskjell, avgjøres rekkefølgen av:
1.Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran
Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
1.Resultat av innbyrdes oppgjør.
Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:
1.Avgjørelsen skjer ved loddtrekning (myntkast) i Sekretariatet med de to laglederne og en
representant fra turneringsledelsen til stede.
SPILLETIDER T.O.M SEMIFINALER:
Klasse J13/14 spiller 2×20 minutter uten pause
Klasse J17/19 spiller 2x25 minutter uten pause
UAVGJORTE KAMPER I SLUTTSPILLET T.O.M SEMIFINALENE:
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet: Straffespark etter NFF’s reglement.
Delt bronseplass for taperne av semifinalene, utdeles i klubbhuset(ene) umiddelbart etter
semifinalen.
SPILLETIDER FINALER:
Klasse J13/J14 spiller 2x25 minutter med 5 minutter pause
Klasse J17/J19 spiller 2x30 minutter med 5 minutter pause
UAVGJORTE KAMPER I FINALENE:
1) Ekstraomganger 2x5 minutter uten pause
2) Straffespark etter NFF’s reglement
Premieutdeling i Klubbhuset umiddelbart etter finalen.
PROTESTER:
NFFs turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres
skriftlig i Sekretariatet av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.
SEKRETARIAT :
Stemmemyren : klubbhuset ( Hovedsekretariat )
Åstveit : klubbhuset
Liland: klubbhuset
BANER:
Stemmemyren : 7’er, 9’er og 11’er kamper, alle finalene spilles her den 13 mars.(samt alle
kampene i barneklassene )
Liland : 9’er og 11’er kamper.
Åstveit : 9’er og 11’er kamper.
FORBEHOLD:
Dersom vær og baneforhold ikke tillater bruk av spillebanene som forutsatt, vil vi ta forbehold
om omlegging av kampprogrammet, evnt helt eller delvis avlysning av turneringen. Dersom
turneringen blir avlyst før turneringsstart, vil turneringsavgiften bli refundert med unntak av
250,- som går til delvis dekning av våre utgifter.