Last ned emnematrise

Bachelor i musikkproduksjon
Studieåret 2016-2017
Bachelor i musikkproduksjon oppnås etter gjennomført og bestått Årsstudium i musikkproduksjon og Musikkproduksjon – 2-årig
påbygging til bachelor i musikkproduksjon. Begge program har sine egne opptak. Opptaket til påbyggingsstudiet finner sted etter
avsluttet årsstudium.
2-årig påbygging til bachelor i musikkproduksjon
Sem6
Entreprenørskap (7,5 sp)
Bacheloroppgave (22,5 sp)
Sem5
Musikkproduksjon 4
(7,5 sp)
Lydprogrammering (7,5 sp)
Systemdesign (7,5 sp)
Bransjekunnskap (7,5 sp)
Sem4
Musikkproduksjon 3
(22,5 sp)
Musikkprogrammering og
trackmaking (7,5 sp)
Romakustikk (7,5 sp)
Valgemne (7,5 sp)
Digital lyd (7,5 sp)
Kontekst og analyse
(7,5 sp)
Prosjektarbeid, team og
kommunikasjon (7,5 sp)
Populærmusikkens historie
(7,5 sp)
Grunnleggende størrelser
(7,5 sp)
Metode (7,5 sp)
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
Sem3
Årsstudium i musikkproduksjon
Sem2
Sem1
Musikkproduksjon 2
(7,5 sp)
Elektroakustikk (7,5 sp)
Musikkproduksjon 1 (15 sp)
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
Gule emner er felles for to eller flere studieprogram. Hvite emner er obligatoriske emner spesifikke for dette studieprogrammet.
Grønne emner viser plassering av valgemner. I 4. semester vil vi fra og med våren 2017 tilby flere valgemner på tvers av
avdelinger og program.
Det tas forbehold om endringer og justeringer i studie- og emneplaner og i valgemnetilbudet som en følge av faglig utviklingsarbeid.