Temadag 2016 - Modum kommune

Temadag 2016
Byggesaksavdelingen i Modum kommune inviterer ansvarlig søkere, prosjekterende og
utførende i byggebransjen til temadag
fredag 19. februar kl. 09.00-14.30 i rådhusets 8.etasje
Vi vil gi dere en liten oppsummering av året 2015, samt informere om veien videre i 2016.
Se program under.
Påmelding innen onsdag 17. februar til [email protected]
eller tlf. 32 78 94 33.
Deltakeravgift 250 kroner,- og inkludert lunsj.
Vi ønsker alle velkommen
Program fredag 19.02.2016:
8:30 Registering og kaffe
9:00 Velkommen
9:10 Oppsummering av året 2015 - Nicole
9:30 Kommunal eiendomsutvikling–Audun Mjøs
10:00 kaffe og frukt
10:15 Kulturminneplan - Øystein
10:45 Presentasjon av nye forskrifter – Hege Anita og Audun
11:15-12:00 Lunsj
12:00 Ansvarssystemet med tiltaksklasser – Marita Grande
13:30 kaffe og frukt
13:45 Brannsikkerhet- varabrannsjef Per Einar Elvigen
14:30 Vel hjem