Faggruppe rådgjevnad - program

PROGRAM FOR ARBEID I RÅDGIVERGRUPPEN, 2016
Tirsdag 9. februar 2016
Kl.10.00-16.45:
Felles program i plenum
Kl.16.45-17.30:
Samling i faggruppen rådgivere.
1)Veiledning av rådgivere med tett kontakt med elever med
psykiske problem.
Sindre Angeltveit, psykolog i Bergen fengsel
2) Oppdatering av kontaktinformasjon. Rådgiveroversikt.
Hilse på nye rådgivere
Onsdag 10. februar 2016
kl.08.45-09.30:
Felles program i plenum
kl.09.30-12.00:
Samling i faggruppen rådgivere (felles pause inkludert)
1) Karriereveiledning i kriminalomsorgen.
Valborg Byholt (Vox) inviterer til drøfting om tverrfaglig
samarbeid.
2) Felles tema. Deling av erfaringer som rådgivere. Eventuelt.
Kl. 12.00-14.00:
Bergen 20.01.16
Ida og Hege
Felles program i plenum