Lekser for uke 3, 1. trinn, bokmål

Lekseplan for 1. trinn, uke 3
Læringsmål:
Norsk:
Jeg kan skrive bokstaver og ord (= diktat):
e, l, f, b, i, r, m, o, t, n, å, j, v, æ, h, hals, hane, hus, har
Engelsk: Jeg kan synge «Animal song»
Ukelekse:
Gå inn på Zeppelin sin
nettside og arbeid
med lyden h. Du finner
lenken på
hjemmesiden til
Orstad skule, 1.trinn.
Matematikk: Jeg kan forklare ordene lengre - lengst og
kortere - kortest.
Jeg kan måle med et snøre og sammenligne størrelser etter lengde.
Sosialt mål: Jeg vil ta godt vare på friminuttvennen min denne uka.
Ordensmål: Jeg henger klærne mine fint i garderoben.
Jeg kommer raskt inn etter friminutt, og setter meg på benken.
Jeg arbeider uten å forstyrre andre.
Lekseplan
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Norsk: Leseark 40
Les tre ganger.
Øv på diktat,
bokstaver og ord.
Norsk: Leseark 40
Les tre ganger.
Øv på diktat,
bokstaver og ord.
Norsk: Leseark 41
Les tre ganger.
Øv på diktat,
bokstaver og ord.
Zeppelin 1B, s. 61.
Medlesing.
Zeppelin 1B, s. 61.
Medlesing.
Zeppelin 1B, s. 61.
Medlesing.
Norsk: Leseark 41
Les tre ganger.
Øv på diktat,
bokstaver og ord.
Husk diktat i dag.
Zeppelin 1B, s. 61.
Medlesing.
Matematikk:
Mål senga di og
kjøkkenbordet ditt.
Bruk
matematikkboka til
å måle med.
Matematikk:
O-bok s. 49 og 57.
Arbeidsbok 2,
ABC-en s. 70.
Matematikk:
O-bok s. 48 og 56.
Engelsk:
Muntlig:
Syng «Animal song».
Se eget ark.
Engelsk:
Muntlig:
Syng «Animal song».
Se eget ark.
Arbeidsbok 2,
ABC- en s. 71.
Engelsk:
Muntlig:
Syng «Animal song».
Se eget ark.
Vi går på tur i
dag. Husk gode
klær.