Kretsmesterskap

«Nyttårsstevnet 2016»
Kretsmesterskap
Oslo og Akershus friidrettskretser
Lørdag 20. februar og søndag 21. februar
Vi inviterer til KM for jenter og gutter 11-19 år og senior i Bærum idrettspark lørdag 20. og
søndag 21. februar, begge dager kl.10.00. I KM er det doble klasser for 18/19 år, for øvrig
hver årsklasse for seg. Jenter og gutter 10 år (født 2006) kan delta i individuelle øvelser i
stevnet, men de premieres ikke i KM (får deltakermedaljer).
Deltakere fra øvrige kretser er velkomne til å delta.
Øvelser 1. dag
Jenter 10 år
Jenter 11-12 år:
Jenter 13-14 år:
Jenter 15-16 år:
Jenter 17-19 år og KS:
60m, 60m hekk, høyde, kule, stav
60m, 60m hekk, høyde, kule, stav
60m, 600m, 60m hekk, høyde, kule, stav
60m, 60m hekk, 1500m, høyde, stav
60m, 60m hekk, 400m, 1500m, høyde, stav
Gutter 10 år:
Gutter 11–12 år:
Gutter 13–14 år:
Gutter 15-16:
Gutter 17-19 og MS:
60m, 60m hekk, lengde, kule, stav
60m, 60m hekk, lengde, kule, stav
60m, 60m hekk, 600m, lengde, kule, stav
60m, 60m hekk, 1500m, lengde, stav
60m, 60m hekk, 400m, 1500m, lengde, stav
Øvelser 2. dag
Jenter 10 år:
Jenter 11-12 år:
Jenter 13-14 år:
Jenter 15-19 år og KS:
600m, lengde, tresteg
200m, 600m, lengde, tresteg
200m, 800m, lengde, tresteg
200m, 800m, lengde, kule, tresteg
Gutter 10 år:
Gutter 11-12 år:
Gutter 13-14 år:
Gutter 15-19 år og MS:
600m, høyde, tresteg
200m, 600m, høyde, tresteg
200m, 800m, høyde, tresteg
200m, 800m, høyde, kule, tresteg
Jenter og gutter 11/12, 12/13,
15/16, 17/19 år og KS/MS:
4 x 200m stafett
NB! På stafettene kan lagene disponere sine utøvere fritt dvs. starte i andre klasser enn i de
individuelle øvelsene, men ingen kan løpe på mer enn ett stafettlag. Jenter og gutter 10 år
(født 2006) kan løpe på stafettlag for 11-12 år.
På 60m løpes forsøk og finaler for 13 år og eldre. På 60m for 11-12 år samt alle løpsøvelser
f.o.m. 200m er tid avgjørende.
Avkrysning 1 time før start for alle løpsøvelser.
For tekniske øvelser er det opprop ved øvelse 10 minutter før øvelsesstart .
Startkontingent
Kr. 80,- pr. enkeltøvelse og kr. 200,- pr. stafettlag.
Etteranmeldelser mot kr. 80,- i tillegg pr. øvelse.
Faktura sendes klubbene i etterkant av stevnet.
NB! Utøvere mellom 13 år og 80 år må ha helårslisens for å delta.
Påmelding:
Online påmelding https://minidrett.nif.no/ innen 17. februar.
Opplysninger:
Kjetil Lorentzen
Dag Kåshagen
Premiering:
KM-medaljer til de tre beste fra Oslo og Akershus, det vil si felles klasser for
Oslo og Akershus– ellers ingen premiering.
For 11-12 år er det premie til alle. G/J 10 får kun deltakermedalje.
Tlf.: 474 83 260
Tlf: 922 14 740
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Ytterligere opplysninger blir fortløpende lagt ut på https://www.friidrett.no/k/osloogakershus/