Se invitasjon som PDF (for bedre utskrift)

Epilepsi og tuberøs sklerose
3-timers kurs via videokonferanse
Fredag 21. oktober kl. 12.00 - 15.00
inviterer Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)
til kurs om epilepsi og tuberøs sklerose.
Målgruppe: fagpersoner som jobber
med epilepsi og tuberøs sklerose
Temaene er delt i tre, slik at det vil være
mulig å følge deler av undervisningen.
Program:
12.00 - 12.55 Generelt om epilepsi
Ine Cockerell, sykepleier med
master i helsefagvitenskap
13.05 - 14.05 Tuberøs sklerose og tilleggsvansker
Trude Rath-Olsen, overlege,
spesialist i barnesykdommer og
Mia Tuft, nevropsykolog
14.15 - 15.00 Pedagogisk tilrettelegging
Marte Årva, spesialpedagog
Påmelding:
e-post til Mia Tuft: [email protected]
innen 07.10.16.
Spørsmål:
Spørsmål om videokonferanse, hvordan
låne lokaler, praktiske spørsmål etc.,
kontakt Marte Årva [email protected]
tlf. 67 50 13 49.