Klikk her for et raskt overblikk over funksjoner i

MØT GOGOGATE 2-APPEN
En ny ernkontroll i håndflaten din
GOGOGATE-NAVN / PORTNAVN
PORTVELGER
Se hvilken GoGoGate-enhet og
hvilken port du styrer
Velg hvilken port du vil styre
eller overvåke. Inn l 3 porter for
hver GoGoGate-enhet
VIDEO
Følg med på garasjen din ved lkobling av
et GoGoGate 2-kompa belt IP-kamera
PORTÅPNER
Åpne eller lukke porten din ved
å skyve denne knappen opp
(åpne) eller ned (lukke).
TEMPERATUR*
Du har all d oversikt over temperatur i
garasjen din.
BATTERISENSOR
HENDELSES-LOGG
Overvåker status på ba eriet l
dørsensor.
Få et kjapt overblikk over portens siste
bevegelser.
REDIGER
LEGG TIL
Rediger GoGoGate-enhetene
koblet l din smart-telefon
(KUN for admin).
Legg l flere GoGoGate 2enheter i appen din.
GOGOGATE
Velg en av dine lkoblede
GoGoGate 2-enheter.
*Denne funksjonen er kun
lgjengelig for porter med GGG2TWS trådløs sensor.