Programmet for dagen finner dere her

Teknologiutvikling og innovasjon
Invitasjon til workshop 27 januar 2016
Tid: 09:30-15:30
Sted: Park Inn hotel, Gardermoen, Henrik Ibsens vei
Påmelding til [email protected] innen 15.januar
Vi inviterer til workshop for å diskutere anbefalingen fra gruppen for teknologiutvikling
(sluttbrukergruppa) til hvordan sluttbrukerne (kommuner og selskaper (KF, IKS) i større grad kan
samordne og koordinere sitt arbeid med teknologiutvikling. Anbefalingen har vært på høring hos
medlemmer av Norsk Vann.
Mål for dagen er å forankre anbefalingene fra sluttbrukergruppa for teknologiutvikling gjennom
drøfting av anbefalingene. Vi vil også å avklare hvordan sluttbrukerne ønsker å samarbeide med
utgangspunkt i sluttbrukergruppas notat og etablere en omforent plan for gjennomføring av
tiltak/aktiviteter beskrevet i anbefalingen. Vi ønsker også å etablere et nettverk med
kontaktpersoner hos sluttbrukerne. Kontaktpersonene må siden forankre videre prosess og
forpliktelser i egen organisasjon.
Agenda
09:30-09:40
Velkommen og kort innledning om dagen ved Kjetil Furuberg, Norsk Vann
09:40-10:10
Sluttbrukergruppas arbeid og anbefaling ved Lars Hem, Vann- og
avløpsetaten Oslo kommune
10:10-10:25
Høringsinnspill ved Arnhild Krogh, Norsk Vann
10:25-11:10
Generelle innspill til notatet – runde rundt bordet
 Virkelighetsbeskrivelse i notatet
 Generelle kommentarer
11:10-11:25
Demonstrasjon av verktøy for nettverksarbeid – Community builder, ved
Terje Berg, Norsk Vann
11:25-11:30
Innledning til gruppearbeid – målsettinger
11:30-12:15
Lunsj
12:15-12:55
Gruppearbeid – målsettinger
Gjennomgang av sluttbrukergruppas foreslåtte målsettinger i gruppene;
 Presis/treffende målsetting
 Prioritet/viktighet
 Generelt til de ulike målsettingene
12:55-13:30
Diskusjon og oppsummering første del
13:30-13:45
Pause
13:45-14:30
Gruppearbeid – hvordan skal sluttbrukerne koordinere seg?
 Hvordan skal vi samarbeide videre framover?
Gjennom Norsk Vann som beskrevet i prosjektforslaget?
 Hva med VAnnforsk – er det riktig arena for norske kommuner og
sluttbrukere. Eller finnes det alternative arenaer?
 Ressursbruk i egen organisasjon
14:30-14:45
Pause
14:45-15:15
Diskusjon og oppsummering andre del
15:15-15:30
Veien videre ved Kjetil Furuberg, Norsk Vann