Med hjerte for diabetes

Verdi gjennom nyskapning
Invitasjon til
Boehringer Ingelheim Symposium
Med hjerte for diabetes
Tid:
13.04.16, 18:00
Sted:
Clarion Hotel
The Edge
TROMSØ 2016
Verdi gjennom nyskapning
Kjære diabetessykepleier,
Boehringer Ingelheim har gleden av å invitere deg til symposiet med
tittelen “Med hjerte for diabetes”.
Trass økende tilgjengelighet av nye behandlingsalternativer, er
fortsatt kardiovaskulær sykdom den vanligste dødsårsaken blant
personer med diabetes. Vi har invitert Prof. Joakimsen til å ta
oss gjennom hva vi vet om diabetes og kardiovaskulær sykdom
per i dag, samt tegne landskapet av de mange kardiovaskulære
endepunktsstudiene som er gjennomført og pågår med nye
anti-diabetika.
I sitt foredrag om motivasjon og veiledning av diabetespasienten, vil
så Førsteamanuensis Oftedal gi oss den sykepleierfaglige vinklingen
på hvordan vi kan dra det kardiovaskulære perspektivet inn i
veiledningen. Til slutt tar Dr. Ofstad oss gjennom hovedresultatene av
den kardiovaskulære endepunktsstudien EMPA-REG OUTCOME®, som
har vakt internasjonal oppsikt.
Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen,
Boehringer Ingelheim Norway KS
Nina T. Hovland
Markeds-/Produktsjef Metabolisme
[email protected]
tlf. 90 58 88 80
Agenda
18:00
Velkommen
Nina T. Hovland, Boehringer Ingelheim
18:10
Diabetes og kardiovaskulær sykdom
Prof. Ragnar Joakimsen, UNN
18:55
Diskusjon
19:05
Den viktigste nøkkelen for å lykkes med diabetesveiledning
Førsteamanuensis Bjørg Oftedal, UiS
19:50
Diskusjon
20:00
Resultater fra EMPA-REG OUTCOME®
Anne Pernille Ofstad, Boehringer Ingelheim
20:30
Middag
Påmelding:
For påmelding: t2c.no/diabetesbehandling
Svarfrist:
01.04.16
Verdi gjennom nyskapning
«
»
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1373 Asker
Tlf: 66 76 13 00
jardiance.no
DIA20150120
Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om
kan du når som helst gi beskjed til Boehringer Ingelheim. Oppgir
samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått
du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer
med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening,
med deg på e-post i tilknytning til arrangementer. Legemiddelfirma/
Norsk Sykepleierforbund og De regionale
arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseshelseforetakene. For deg som helsepersonell*
kostnader, foredragsholdere og andre honorarer,
medfører dette at både du og arrangøren
Gjennom konstant undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til
har rettigheter og plikter som skal sikre at
det faglige arrangement etter gjeldende takster.
utvikling av nye
arrangementet er av god faglig kvalitet og
Deltager/Deltagers Arbeidsgiver/helseforetak/
at det ikke er egnet til å skape forestillinger
helsepersonell må selv dekke reise- og oppløsninger, og ved
om uheldige bindinger mellom industri
holdskostnader knyttet til arrangement av typen
å gjøre det vi
og helsepersonell. For mer informasjon se
som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma
www.lmi.no/standardinformasjon.
ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for
allerede gjør
egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir
Boehringer Ingelheim registrerer og lagrer
fulgt. Ved påmelding til dette arrangementet
– enda bedre.
personopplysninger om deg i tilknytning
bekrefter du at de retningslinjer som gjelder
til konsulentbesøk, deltakelse på faglige
din arbeidsplass er fulgt.
arrangementer og annen informasjon som er relevant for deg som
helsepersonell. Du kan be om informasjon om de opplysninger som
* «...leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, offentlig godkjente
finnes registrert om deg. Ønsker du å reservere deg mot registrering,
sykepleiere og studenter i disse fag»