Fritidstilbud til barn og unge med ADHD vår

BÆRUM KOMMUNE
Tilrettelagt fritid
Aktiv fritid
Ledsagerbevis
Bærum kommune har innført ordningen med
ledsagerbevis. Alle som på grunn av sin
funksjonshemning trenger å ha med seg en ledsager
på ulike kultur- og fritidsarrangementer, kan søke om å
få ledsagerbevis.
For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med
Gunvor Nerheim, 67 50 47 11 eller last ned skjema på:
www.baerum.kommune.no
Et gruppebasert fritidstilbud
for barn og unge med adhd
JANUAR - FEBRUAR - MARS
APRIL - MAI - JUNI
2016
Utstyrsboden
I utstyrsboden kan lavinntektsfamilier låne sportsutstyr.
Dette tilbudet forsøker å imøtekomme behovet for at alle
barn og unge skal gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter
sammen med familie og venner, uavhengig av økonomi.
Telefontid mandager kl. 12-17, tlf 41 55 37 79
mail til [email protected]
eller du kan komme innom på torsdager fra kl. 14-17.
Tilrettelagt fritid på facebook
Følg Tilrettelagt fritid på facebook. Logg deg inn og bli
tilhenger, der kan du følge med på hva som skjer. Legg
til ”Aktiv fritid” som venn.
Neste kalender kommer ut august 2016
Bærum kommune
Tilrettelagt fritid
1304 Sandvika
Telefon: 67 50 47 19
Telefaks: 67 50 42 41
www.baerum.kommune.no
2
BÆRUM KOMMUNE
AKTIVITETER
Juni
Tilrettelagt fritid
Avdelingen består av syv personer som jobber med å tilrettelegge
fritidstilbud for personer med utfordringer innen psykisk helse,
fysisk funksjonshemning og utviklingshemning. Vi har kontorer i
Løkkeåsveien 2. Vårt hovedmål er å forebygge isolasjon og
ensomhet, samt å få så mange som mulig inn i ordinære fritids- og
kulturtilbud. Derfor jobber vi med å tilrettelegge på en best mulig
måte, slik at du skal føle deg trygg og velkommen på de
aktivitetene som tilbys.
Kirsten H. Haugen:
Mari L. Johansen
Reeta Bjørgan:
Tjenesteleder
67 50 43 85
[email protected]
Kultur- og fritidskonsulent
67 50 47 19/ 93 49 33 88
[email protected]
Kultur- og fritidskonsulent
67 50 47 21 / 922 06 976
[email protected]
Kai Thoresen:
Kultur- og fritidskonsulent
67 50 40 67
[email protected]
Bente I. Nystad
Konsulent - støttekontakter
67 50 41 95
[email protected]
Mona Skingen
Konsulent - støttekontakter
67 50 42 09
[email protected]
Gunvor Nerheim
Førstekonsulent
67 50 47 11
[email protected]

1. juni
Ungdomsgruppen: Frisbeegolf på Rud.
Barnegruppen: Aktiviteter på klubben.

8. juni
Ungdomsgruppen: Sommeravslutning på Kalvøya.
Barnegruppen: Sommeravslutning på klubben.
VI STARTER OPP IGJEN ONSDAG 24. AUGUST
HUSK KLÆR/UTSTYR ETTER
ETTER VÆR OG AKTIVITET.
VI FORBEHOLDER OSS RETTEN
RETTEN TIL ENDRINGER.
ENDRINGER.
HAR DU SPØRSMÅL,TA KONTAKT
KONTAKT MED MARI L. JOHANSEN.
TLF: 67 50 47 19 ELLER
ELLER [email protected]
Sommerferie med Aktiv fritid i 2016

Ferietur (man-fre) i uke 26
Dagsaktiviteter i uke 33

Nærmere info kommer etter påske.
Trialgruppe
Hver mandag i sesongen er det trialkjøring på Rud. Dette
er et samarbeid mellom Tilrettelagt fritid, ADHD Asker
& Bærum, Bærum motorklubb og Bærumungdommens motorsenter. Vi stiller med instruktør, trialsykler og utstyr.
Det er et krav at alle må stille med en voksen ledsager.
Det vil bli arrangert infokveld og lisenskurs i løpet av våren.
Vi må dessverre ta forbehold om trailgruppen lar seg avvikle 1 2016 på grunn av utbygningen av ny E 16. Info om dette kommer eventuelt
senere.
Arne Rønning, mob. 93 25 52 70. E-post: [email protected]
AKTIVITETER
April - mai

20. april
Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for
barn og ungdom med ADHD. Her er det mulig å
prøve ulike spennende og morsomme aktiviteter.
Vi benytter oss av årstidene, naturen og mulighetene
som finnes i Bærum. Vi ønsker å bidra slik at alle kan
finne et egnet fritidstilbud i sitt eget nærmiljø.
27. april
Ungdomsgruppen er for de i alderen ca 12-19 år.
Gruppen har aktivitet onsdager kl 17.30-20.30.
Oppmøte i Løkkeåsveien 2.
Ungdomsgruppen: Filmens hus. Nærmere info kommer.
Barnegruppen: Leos lekeland.
Oppmøte kl 17.45. Grini næringspark.

Ungdomsgruppen: Svømming i Nadderudhallen.
Barnegruppen: Oslo Reptilpark. Nærmere info kommer

4. mai
Ungdomsgruppen: Kino.
Barnegruppen: Uteaktiviteter på klubben.

11. mai
Ungdomsgruppen: Zip-line. Sætern gård.
Barnegruppen: Svømming. Oppmøtet kl 17.45 på Nadderudhallen.

18. mai
Ungdomsgruppen: Spillkveld på klubben.
Barnegruppen: Ballspill ved klubben.

25. mai
Ungdomsgruppen: Kanopadling.
Barnegruppen: Gupu. Grilling og aktiviteter.
Oppmøte kl 17.45 på Vestmarkssetra.
Barnegruppen er for de i alderen ca 8-12 år.
Gruppen har aktivitet onsdager kl 17.30-19.30.
Oppmøte er enten i Løkkeåsveien 2 eller direkte der aktiviteten er.
Dette avtales i forkant av hver aktivitet.
Pris: Semesterkontingent kr. 800,-
AKTIVITETER
Januar - februar

AKTIVITETER
Mars - april
6. januar
Ungdomsgruppen: Spillekveld på klubben.
Barnegruppen: Uteaktivitet i nærmiljøet. Ta med lommelykt.

13. januar
Ungdomsgruppen: Ridning på Bjørnegård
Barnegruppen: Svømming. Oppmøtet kl 17.45 på Nadderudhallen.
20. januar

9. mars
Ungdomsgruppen: Luftrifleskyting. Skytterhuset på Rykkinn.
Barnegruppen: Aking. Oppmøte kl 17.45 ved Skui bakken.
27. januar

16. mars
30. mars
Ungdomsgruppen: Kino.
Barnegruppen: Teaterlek.
3. februar
Ungdomsgruppen: Bowling.
Barnegruppen: Matlaging.


Ungdomsgruppen: Aking i Skuibakken.
Barnegruppen: Hundekjøring på Gjettum.
Oppmøte Levre skole kl 17.45
Ungdomsgruppen: Matlaging/baking.
Barnegruppen: Riding. Oppmøtet kl 17.45 på Bjørnegård

2. mars
Ungdomsgruppen: Skøyter.
Barnegruppen: Svømming. Oppmøte kl 17.45 i Nadderudhallen.

Ungdomsgruppen: Svømming i Nadderudhallen
Barnegruppen: Aktiviteter på klubben.



6. april
Ungdomsgruppen: Bowling.
Barnegruppen: Kino. Info om tid og film kommer.
Oppmøte på Sandvika kino.
10. februar
Ungdomsgruppen: Musikkveld på klubben.
Barnegruppen: Skøyter. Info om oppmøte kommer.
Uke 8 er det
17. februar
vinterferie.
stengt pga
Ungdomsgruppen: Hundekjøring, Sollihøgda.
Barnegruppen: Emma Sansehus. Oppmøtet kl 17.45 på Emma Hjort.

13. april
Ungdomsgruppen: Bordtennis.
Barnegruppen: Matlaging.
Uke 14 er
stengt pga
påskeferie.