Filterstøv TiZir

Anng. Elektrofilterstøv og sluttdeponering
Som avtalt til deg på telefon informere eg med denne mailen skriftlig om at
TiZir og Boliden Odda har inngått fleirårig leveransekontrakt for det Zinkrike
elektrofilterstøvet .
Spørsmålet de har reist i i mailen under angåande framtidig håndtering av støvet, er derfor vorte
avklart ved at vi viderefører leveransen av støv til Boliden slik det også er levert i tidligare år.
Støv som kjem ut av TiZir sitt røykgassfilter er som kjent anrika på Zinkoksid. Boliden og TiZir ser på
dette som utnyttbare ressurser og derfor blir dette tappa på lukka støvbeholdar og transportert til
Boliden med silobil. Der blir støvet i kontrollerte mengder via veiemater blandet med inngående
malm til Bolidens røsteovn.
Etter røsting inngår dette materialet i Bolidens normale produksjonsløyfe. Andre oksider som følger
med i vårt støv, renses fra zinkoppløsningen i Bolidens produksjonsløype på ordinær måte. Dei andre
oksidene som (som ikkje har metallverdi for Boliden) ender til slutt i Bolidens fjelllagerhaller i lag med
resten av residuet fra Zinkproduksjonen. Dersom det skulle bli spørsmål om mengder så har vi
oversikt over levert mengde støv til Boliden da bilene veies på kjøp/salgsvekt før de forlater TiZir.
Under er det en tabell som viser det høge Zinkinnholdet over dei siste 3 år.
Tabell Zink i støv siste 3 år
% Zn
2013
2014
2015
23,1
26,7
24,9
Best regards / Vennlig hilsen
Arne Ingard Hildal
Senior Metallurgist
Mobile: +47 970 38 312
5770 Tyssedal, Norway
E-mail: [email protected]
Previous plant name: Eramet Titanium & Iron