tukaj - OŠ Trnovo

OŠ TRNOVO
Karunova ulica 14a
1000 Ljubljana
Št. obvestila: ______/2015/16
Ljubljana, 29. 1. 2016
OBVESTILO
Kulturni dan za učence od 6. do 8. razreda
V ponedeljek, 1. februarja 2016, bo za učence od 6. do 8. razreda kulturni dan.
Učenci si bodo v Slovenskem mladinskem gledališču ogledali gledališko predstavo z naslovom Kolk ti
men zdej dol visiš.
Učenci bodo prišli v šolo ob 8.20. Do 8.45 bodo v matičnih učilnicah z učitelji spremljevalci imeli pripravo
na gledališko predstavo. S seboj morajo imeti zvezke za slovenščino. Malica bo ob 8.50, nato pa
bodo učenci ob 9.05 v spremstvu učiteljev spremljevalcev odšli na avtobuse mestnega prometa (glej
razpored odhodov).
Gledališka predstava se bo začela ob 10.00, trajala pa bo eno uro in pol, in sicer do 11.30. Po končani
predstavi bo sledil odhod proti šoli (peš), kamor bomo prišli do 12.20. Po prihodu bodo učenci po
navodilih učiteljev spremljevalcev nadaljevali s kulturnim dnem po matičnih učilnicah:
 6. razredi: Spis »Moji vtisi s predstave«
 7. razredi: Namišljeni intervju z enim od junakov predstave
 8. razredi: Ocena/kritika predstave
Nato bodo po razporedu odšli na kosilo (v spremstvu učiteljev).
Cena predstave na posameznega učenca je 6 evrov (plačilo po položnici). Učenci morajo imeti s sabo
napolnjeno Urbano (1 vožnja).
Učitelji spremljevalci:
6. a – Alenka Končan, Irena Logar
6. b – Vida Rupert, Irena Krošelj
6. c – Polonca Fugina, Metka Koder
1
7. a – Tanja Povše, Tatjana Mulh
7. b – Silva Kolman, Maja Marinč
7. c – Robertina Dugar, Bojana Glatz (če bo odsotna, namesto nje Barbara Ogrin)
8. a – Tina Korent, Bogdan Osolin
8. b – Petra Kos, Tanja Kerec Lovenjak
8. c – Ferdo Kukec, Simona Felicijan
Razpored odhodov na avtobuse mestnega prometa:
6. razredi: avtobus št. 11 s postajališča Križanke ob 9.27 do postajališča Razstavišče
7. razredi: avtobus št. 6 s postajališča Tobačna ob 9.25 do postajališča Razstavišče
8.razredi: avtobus št. 9 s postajališča Ziherlova ob 9.21 do postajališča Bavarski dvor
Razpored odhodov na kosilo:
6. a – 13.15
6. b – 13.20
6. c – 13.25
7. a – 13.30
7. b – 13.35
7. c – 13.40
8. a – 13.45
8. b – 13.50
8. c – 13.55
!Učenci 9.-ih razredov bodo ta dan imeli pouk po prilagojenem urniku.
!Učenci 3., 4. in 5. razredov bodo imeli malico ob 10.05.
Aktiv učiteljev slovenskega jezika
Maja Marinč
Ravnateljica OŠ Trnovo
Irena Kokovnik
2