Article 2079480

29.01.2016
Dnevnik
Petek
Država: Slovenija
Doseg: 112.000
Stran: 2
1/2
Površina: 423 cm2
POLITIKA
/
PREISKAVA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Po bančni luknji brskajo "eksperti"
O Nadaljevanje s strani 1
in
Kdo so ti strokovnjaki
Na vprašanje, po katerih merilih so
za zunanjega strokovnjaka izbrali
Kristjana Hrena, je predsednik parlamentarne komisije Anže Logar pojasnil, da je bil to predlog SD ter da
so v komisiji potrebovali nekoga, ki
ima računovodsko-revizorska znanja.
»Kristjan Hren ima pravna in ekonomska znanja,« je pojasnil Logar.
Na vprašanje, ali je kdo zavrnil sodelovanje, Logar odgovarja: »Tega pa ne
vem. Mi smo pozvali vse poslanske
skupine, naj predlagajo kandidate.
Na podlagi tega smo na komisiji
sprejeli sklep.« Po naših informacijah
je Kristijan Hren partner hčerke
Francija Perčiča, nekdanjega svetovalca tedanjega predsednika države
fenauer.
Danila Turka za gospodarska vprašanja. Perčič je eden tistih, ki je veliko
izgubil pri sanaciji bank in razlastitvi
imetnikov podrejenih finančnih instrumentov. Kot so nam potrdili v
Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), je bil Kristjan Hren
do leta 2010 tudi član strokovnega
sveta združenja. »Gre za strokovnjaka s pravnim, in ekonomskim znanjem, ki je v združenju delal izključno voluntersko,« je povedal Kristjan
Verbič, predsednik VZMD. Javno dostopni podatki kažejo, da je Hren prokurist v družbi Neos svetovanje, ki se
ukvarja s pravnim in finančno svetovanjem. Podjetje je imelo leta 2014 le
okoli 179.000 evrov prihodkov in več
kot 16.000 evrov izgube. Zanimivo je,
da je bila družba Neos svetovanje tudi desetodstotna lastnica Nove revije,
od februarja 2014 pa je v stečaju.
Soustanovitelj ter nekdanji direktor
glavni urednik Nove revije je bil sicer pesnik, kritik in esejist Niko Gra-
bančno luknjo se bo
poglobil nekdanji kriminalist
Rastislav Kanižar, ki je bil prav tako
V
imenovan za zunanjega strokovnega
sodelavca parlamentarne komisije,
je bil od julija 2005 do januarja 2007
direktor uprave kriminalistične policije in je odstopil s položaja zaradi
osebnih razlogov. Po izobrazbi je diplomirani pravnik, bil pa je tudi član
medresorske delovne skupine za delovanje Slovenije v Natu. Vlada ga je
marca 2006 s tega položaja razrešila. Po naših informacijah je bil Kanižar šef kriminalistov v času, ko je na
oblast prišla Janševa vlada in, kot
pravijo naši viri, nikoli ni bil operativec. Vpogled v dokumentacijo o
bančnih spodrsljajih in napakah pa
bo imela tudi Andreja Bajuk Mušič.
Med drugim je bila kot revizorka zaposlena v nakelskem Merkurju, ki je
po poskusu menedžerskega prevzema na kolenih. Sicer pa je Bajuk-Mušičeva ekonomistka, davčna
svetovalka in pooblaščena revizorka.
Od leta 2013 ima tudi svoj espe (leta
2013 je po podatkih Ajpesa ustvarila
skromnih 7274 evrov prihodkov, novejših podatkov ni), bila pa je tudi
zunanja članica revizorske komisije
na SDH. O podatkovnem analitiku
Matjažu Štajnerju pa pomembnejših
javno dostopnih podatkov ni.
Ni vseeno, kdo
pregleduje bančne mape
Drago Kos, nekdanji predsednik
protikorupcijske komisije, poudarja, da morajo v komisiji za preiskovanje bančne luknje v prvi vrsti so-
delovati ljudje z izkušnjami v preiskovanju bančnih bilanc, torej forenzični revizorji ali nekdanji kriminalisti operativci. In dodaja:
»Komisija na področju izplena zagotovo ne bo naredila nič. Državni
zbor namreč ni v položaju, ko bi
lahko od bank zahteval kakršna koli povračila. Če se bo spustila v raziskovanje posameznih kreditnih
map, pa lahko bankam pomaga pri
pisanju obtožnic zoper odgovorne.« Dosedanje izkušnje parlamentarnih preiskovalnih komisij sicer
kažejo, da pomembnejšega izplena
od njih ni bilo. Več sogovornikov iz
bančnega sveta pa se o zunanjih
strokovnjakih parlamentarne komisije za preiskavo bančne luknje
ni želelo izreči. x
Manja Pušnik, jan Bratanič
4,5 mrd. €
JE OCENJENA LUKNJA
v slovenskem bančnem
sistemu.
Kolikšen bo zaslužek
strokovnjakov
Na vprašanje, kakšen je način plačila zunanjih strokovnjakov oziroma kolikšen honorar bodo dobili
za svoje delo, v DZ odgovarjajo, da
pogodbe z njimi še niso sklenjene.
»Vendar se v kratkem pričakuje
pogovore s pristojnim ministrom
za zagotovitev ustreznih finančnih
sredstev za kritje stroškov dela zunanjih strokovnih svetovalcev v letih 2016 in 2017,« pojasnjujejo v
parlamentu.
29.01.2016
Dnevnik
Petek
Država: Slovenija
Doseg: 112.000
Stran: 2
2/2
Površina: 423 cm2
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
i ^___________E
i^__________!__^____^________________________BH_______fiR_^______________l
___________________
Zaradi obilice dokumentacije se je
parlamentarna komisija za preiskavo
bančne luknje pod vodstvom Anžeta
Logarja iz SDS odločila, da bo najela
kar pet zunanjih strokovnjakov. Plačali
pa jih bomo davkoplačevalci.
A Tomaž Skale :="*