לחצו כאן - ארגון הקבלנים והבונים בתל

‫תזכורת לבחירות להתאחדות בוני הארץ‬
‫‪ 010102/6‬למי שעדין לא אישר!!!‬
‫‪Doc2603‬‬
‫‏‪91‬‏ינואר‏‪6192‬‬
‫יושב ראש הארגון וחברי ההנהלה מבקשים מכל החברים להגיע‪ ,‬להצביע ולתמוך‬
‫בחברי הארגון המועמדים לתפקידים השונים ‏‬
‫ביום‏שלישי‪,‬‏ה‪-‬‏‪,0101/6‬‏יתקיימו‏בחירות‏לתפקידים‏השונים‏בהתאחדות‏בוני‏הארץ‪ .‬‏‬
‫הבחירות‏יתקיימו‏במשרדי הארגון בתל‪-‬אביב‪ ,‬רח' יגאל אלון ‪ ,55‬בית אשדר ‪ ,0222‬קומה ג'‪ ,‬ת"א ‏‬
‫בין‏השעות‏‏‪/2:22 – /0:22‬‏(נא‏אשרו‏השתתפות‏בספח‏הרצ"ב)‪ .‬‏‬
‫להלן‏רשימת‏מועמדי‏הארגון‏לבחירות‪ :‬‏‬
‫לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת‪ :‬יהודה כתב‬
‫לתפקיד‏חבר‏ועדת‏ביקורת‪:‬‏אמיתי‏אברהם‪,‬‏נייר‏צבי‪,‬‏שטורך‏יהושע‏(שוקי) ‏‬
‫לתפקיד‏חברי‏הנהלות‏האגפים‏המקצועיים‏(לפי‏סדר‏א‪-‬ב)‪ :‬‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫אגף בניה חוזית‬
‫אראל‏שי‬
‫אשכנזי‏שמואל‬
‫גל‏אמירה ‏‬
‫דנוך‏אהוד ‏‬
‫הרשקוביץ‏טל‬
‫וילנר‏דוד‬
‫חלבי‏סיגל‬
‫לביא‏צחי‬
‫לשמן‏יהודה‬
‫פרץ‏פולדי‏גרינברג‬
‫קן‪-‬תור‏יואב‬
‫שובי‏גיא‬
‫אגף יזמות ובניה‬
‫בן‏חיים‏אבישי‬
‫גבע‏עדית‬
‫גוטליב‏עמית‬
‫זיתוני‏אבי‬
‫חסון‏שלומי‬
‫מזרחי‏רוני‬
‫מנדלר‏אברהם‬
‫נגל‏דרור‬
‫עצמון‏בועז‬
‫פרידמן‏ארנון‬
‫פרנס‏דן‬
‫שגב‏יצחק‬
‫שמיע‏ירון‬
‫אגף תשתיות‬
‫יצחקי‏יקי‬
‫נגרי‏רועי‬
‫סגלוביץ‏יוסי‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫רק תמיכה משותפת וגורפת של כולנו‪ ,‬אחת לשלוש שנים‪ ,‬בחברי הארגון המתמודדים מטעמינו‪ ,‬תחזק אותנו‬
‫ותמצב אותנו כארגון הקבלנים החזק והמוביל בישראל!‬
‫ספח רישום‪-‬‬‫לכבוד ‏‬
‫ארגון‏הקבלנים‏והבונים‏בתל‪-‬אביב‏יפו‪-‬בת‪-‬ים ‏‬
‫בפקס‪:‬‏‪,10-1221619‬‏או‏במייל‪:‬‏‪[email protected]‬‬
‫‏‬
‫מאשר‏השתתפות‏לבחירות‏שיערכו‏בתאריך‏‪,6/6/92‬‏במשרדי‏הארגון‪:‬‬
‫שם‏פרטי‏‪+‬‏משפחה‪ __________________________________________________:‬‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫חברה‪___________________________:‬‏טלפון‏‪+‬‏נייד‪_______________________:‬‬
‫‏‬
‫אגיע‏להצביע‏בין‏השעות‏(נא‏לסמן)‪ :‬‏‬
‫‪ 91:11-90:11‬‏‬
‫‪90:11-91:11‬‬
‫‪91:11-90:11‬‬