Medlemsmøde - Det Danske Gastronomiske Akademi

Det Danske Gastronomiske Akademi
http://gastronomisk-akademi.dk
http://www.gastrolex.dk
___________________________________________________________________________________
Medlemsmøde
På sporet af en gastronomi
25. januar, 2016, kl. 17.00-19.00
Københavns Madhus
Bastbygningen, Ingerslevsgade 44, 1705 København V
Foredrag ved Martin Marchman Andersen
Med udgangspunkt i sin nye bog SMAG: På sporet af en gastronomi
(Turbine, 2015) vil Martin Marchman Andersen komme med sit
bud på, hvad smag og gastronomi er.
Martin Marchman Andersen er cand.mag. og ph.d. i filosofi og
ansat som postdoc på Afdeling for Filosofi ved
Københavns Universitet.
-­‐✻-­‐ Ved tidligere medlemsmøder har sulten meldt sig for nogle.
Akademiet vil derfor være vært med en simpel sandwich til at
holde den værste sult fra døren.
Medlemmer er velkomne til at invitere gæster med til mødet.
Tilmelding til arrangementet (inkl. gæster)
senest den 22. januar på
[email protected]