Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, kreds

Indkaldelse til
repræsentantskabsmøde i Dansk
Skoleidræt, kreds Østjylland
Torsdag d. 10. marts 2016 på:
Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg
Programmet for dagen er:
Kl. 8.45 Ankomst og velkomst v. Joan Bak, DSØ ( kaffe og rundstykker)
Kl. 9.00 Kursus: ”Idrætskanonen – Målstyret idræt” v. Torben Gohr Jespersen og
Allan Skoven Pedersen
Kl. 12.00 Omklædning
Kl. 12.15 Frokost
Kl. 12.45 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Østjylland
Kl. 15.00 Tak for i dag!
Se kursusbeskrivelse, dagsorden, referater m.m. på vores hjemmeside. Beretning,
regnskab og budget kan ses fire uger før afholdelse af rep. mødet.
Tilmeldingsblanket til Repræsentantskabsmødet d. 10.marts, Stilling Skole
Undertegnede repræsentant for____________________________________________
Navn________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
Postnr/by_____________________________________________________________
Tlf.nr._______________________________________________________________
email________________________________________________________________
Tilmelder sig hermed repræsentantskabsmødet 2016 i Dansk Skoleidræt,
Østjylland
kan desværre ikke komme
Tag gerne en kollega med til repræsentantskabsmødet!
Nedenfor kan du anføre navnet på en idrætsinteresseret kollega, som også gerne vil
deltage ved vores repræsentantskabsmøde.
Navn___________________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________
Postnr/by_______________________________________________________________
Tlf.nr._________________________________________________________________
email__________________________________________________________________
_________________________________
Underskrift
Send venligst tilmeldingsblanketten eller E-mail indeholdende samme oplysninger
senest den 11-2. til:
Joan Bak
Himmelbjergvej 56
8600 Silkeborg
[email protected]