6. Sejlads i strøm.indd

SKIPPERENS BEDSTE TIPS
TIPS
Alt om bådens pleje, tur- og kapsejlads, trim og gør-det-selv ideer.
Sådan sejler du i strøm
1. En distancekapsejlads som fx Fyn Rundt skal
planlægges nøje i forhold til om der bliver modstrøm
i henholdsvis Lille-Bælt, Svendborg Sund og StoreBælt. Forbered evt. kurser ved at studere søkortet
eller læg ideel kurser ind på pc’en.
2-3. Her ses som et eksempel kursen gennem Lille-Bælt med modstrøm (nordgående strøm). De lyseblå
områder er steder med idvand (strømlæ), idvandet vil ofte løbe modsat hovedstrømmen, der løber kraftigst
rundt i svingene. Det er faktisk muligt selv i vindstille, at komme fremad gennem bæltet ved at følge idvandet. De sværeste steder at komme rundt er ved alle pynter, hvor strømmen løber tæt på kysten, så mindre
både med lavt dybgående har stor fordel af idvandet i modstrøm med flov vind.
4. Instrumenterne kan vise strømmen. C, viser bådens log 6.00 knob (bådens fart gennem vandet) og
GPS’seren viser 5.50 knob (bådens fart over grunden)
D, så der er altså 0,5 knobs modstrøm. Kun den præcise retning mangler – check den på bøjer.
5. På bidevind med strømmen lige imod styrer man
7. Hvis strømmålingerne viser, at der er kraftigst
strøm ved krydsmærket, kan man godt lægge ud med
et kort kryds på styrbord halse A, hvor strømmen er
svag. Båd B kan meget nemt få overhøjde, og skal falde mod strømmen ved krydsmærket.
© Tekst/Tegninger Flemming Hansen
6. Her trykker strømmen kraftigt på læ bov. Der er
lidt højere,så strømmen rammer båden på læ bov,
det giver båden et løft. Vælg kursen A. Starter man
med at sejle styrbord halse B, kan man meget nemt
få overhøjde til krydsmærket. K er kurs uden strøm.
ingen tvivl, straks efter starten skal man vende til
bagbord halse ogsejle kursen A. Der bliver kun et meget lille ben på styrbord halse ved krydsmærket.
B udnytter ikke strømmen og forsejler sig.
8. Med strømmen lige agter ind, kan det være lige
meget, til hvilken side man sejler, medmindre strømmen løber forskelligt på banen. Er dette tilfældet skal
man søge de områder med stærkest strøm, dvs. de
dybeste steder.
9. Her er det en fordel at starte krydset på styr-
bord halse B. På kursen A kan man meget let komme
til at få for meget højde til krydsmærket.
Ved strømretninger fra V og NV spejlvender man
blot tegninger 5 og 6.